Passief of actief beleggen?

Passief of actief beleggen? De beleggersvraag die discussies aan doet wakkeren. Er is helaas geen eenduidig antwoord. Na veel verschillende onderzoeken te hebben doorgenomen, is het een genuanceerd verhaal.

Active vs. Passive Management: New Evidence from Exchange Traded Funds concludeerde bijvoorbeeld ETF’s die actief worden beheerd het afleggen tegen passieve ETF’s en indexfondsen.

Active versus Passive Investing, a Comparative Analysis concludeerde dat na een analyse van 211 actief en 191 passief beheerde fondsen. De case voor actief beheer te zwak was, de resultaten waren positief, maar niet significant genoeg. Wel waren de dalingen minder heftig.

Probleem is dat de meeste analyses niet op persoonsniveau zijn. Beheerskosten hoef je bijvoorbeeld niet aan jezelf niet uit te keren.

Stock picking in the US market and the effect of passive investments (2020) had een andere benadering en waar de laatste 50 jaar onderzocht werd en of het selecteren van aandelen waar het succespercentage 54% is de laatste 10 jaar ook dat extra rendement gaf.

Zij concludeerden dat nog steeds het geval is. Maar door de goedkope passieve ETF’s is druk om te presteren wél toegenomen. Het is daarmee wel crucialer geworden om goed te zitten, maar het selecteren van de juiste aandelen was al lastig, maar is volgens het onderzoek niet moeilijker geworden.

Wat de onderzoeken in ieder geval laten zien dat actief beheer zeker een uitdaging is.

Dit artikel heeft daarom als doel om erachter te komen of actief beleggen überhaupt iets voor je is.

Wat is passief beleggen?

Passief beleggen is een beleggingsstrategie waarbij een gediversifieerde portefeuille van activa, zoals aandelen, obligaties of beleggingsfondsen, voor de lange termijn wordt gekocht en aangehouden.

Als passieve belegger probeer je niet beter te presteren dan de markt, maar volg je de prestaties van een specifieke marktindex zoals de S&P 500.

Wat zijn de kenmerken van passief beleggen?

 • Lage kosten: passief beleggen omvat meestal beleggen in goedkope indexfondsen of ETF's, wat kan helpen de beleggingskosten laag te houden;
 • Diversivicatie: passief beleggen omvat over het algemeen het aanhouden van een gediversifieerde portefeuille van activa, wat kan helpen het risico te beperken;
 • Langetermijnhorizon: passief beleggen omvat meestal het aanhouden van beleggingen voor de lange termijn, omdat het doel is om de prestaties van de markt te evenaren in plaats van te proberen de markt te timen of kortetermijntransacties uit te voeren;
 • Geen actief beheer: : een passieve belegger probeert niet beter te presteren dan de markt door te handelen. Het doel is het volgen van een specifieke marktindex en op gezette momenten bij te kopen zonder er over na te denken.

Over het algemeen kan passief beleggen een geschikte beleggingsstrategie zijn voor beleggers die op zoek zijn naar langetermijnrendementen en comfortabel zijn met een buy-and-hold-benadering. Hierbij moet je je wel bewust zijn dat de volatiliteit nog steeds aanwezig is en dalingen van 30, 40, of 50% realistisch zijn.

Wat is actief beleggen?

Actief beleggen is een beleggingsstrategie waarbij een portefeuille van activa, zoals aandelen, obligaties of beleggingsfondsen, actief wordt beheerd in een poging om beter te presteren dan de algehele markt.
Actieve beleggers proberen over het algemeen kansen te identificeren om individuele effecten te kopen of verkopen op basis van hun eigen analyse van de markt of specifieke bedrijven.
Er zijn verschillende belangrijke kenmerken van actief beleggen:

Wat zijn de kenmerken van actief beleggen?

 • Actief beheer: een actieve belegger beheert de portefeuille door individuele koop- en verkoopbeslissingen te nemen op basis van eigen analyse en onderzoek van de markt of specifieke bedrijven;
 • Meer kosten: : actief beleggen brengt meestal hogere kosten mee, omdat er vaker aankopen en verkopen worden gedaan.
 • Korte en middellange termijn: aangezien de economie in cycli beweegt en de wereld niet statisch is, zullen ook niet alle aandelensectoren en andere activa een zelfde beweging maken. Om hierop in te spelen is de tijdhorizon automatisch korter in vergelijking met passief beheer. Het doel is om beter te presteren dan de markt en daarom moeten er regkeuzes gemaakt worden ;
 • Potentieel risicovol: actief beleggen brengt hogere risiconiveaus met zich mee, omdat om het beter dan de markt te doen. Jij meerde goede keuzes moet maken. De juiste activa, aandelensector, individuele aandelen, aankoopmoment, verkoopmoment etc. Dit heb je niet als je passief belegt.

Over het algemeen kan je over actief beleggen zeggen dat het een geschikte beleggingsstrategie is voor iemand die over de expertise en middelen beschikt om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen en zich comfortabel voelt met een hogere risiconiveau.

Wat zijn enkele basisvereisten voor actief beleggen?

Marilyn MacGruder Barnewall heeft onderzoek gedaan en een model ontwikkeld tussen karaktereigenschappen van passieve en actieve beleggers.

De eigenschappen van mensen die de voorkeur geven aan passief beleggen:

 • Passieve beleggers worden gekenmerkt als individuen die passief rijk zijn geworden – door te erven, uitvoeren van een lucratief beroep of door het geld van anderen te riskeren in plaats van hun eigen geld. Voor deze investeerders is veiligheid belangrijker dan risico;
 • Een ander kenmerk is dat iemand aan het begin van hun carrière over minder financiële middelen beschikt, bijvoorbeeld door het terugbetalen van studieleningen of simpelweg later tijdens hun loopbaan relatief goed verdienen. Als iemand eenmaal een goed inkomen heeft, blijft de persoon alsnog zuinig met het geld omgaan en ligt de focus meer op zekerheid;
 • Een ander kenmerk is dat het voor de persoon belangrijk is om het geld vast te houden;
 • Passieve beleggers hebben ook vaker de goedkeuring van anderen nodig en zullen niet snel een stap zetten in onbekend beleggingsgebied of ‘tegen de markt ingaan’.

De eigenschappen van mensen die de voorkeur geven aan actief beleggen:

 • Volgens Barnwell zijn actieve investeerders degenen die tijdens hun leven een aanzienlijk vermogen hebben verworven of zelf goed hebben verdiend (bijvoorbeeld als ZZP’er). Ze nemen meer risico’s bij het beleggen, omdat de eerdere ervaring(en) en genomen risico’s een positieve uitkomst hadden bij het creëren van het vermogen.
 • De heeft een hoge risicotolerantie en hebben minder behoefte aan veiligheid. Ook het gevoel van het hebben controle over hun investeringen speelt een rol. Dat uit zich onder andere door zelf onderzoek te doen. De behoefte aan controle hangt samen met het feit dat de persoon een sterk geloof in zichzelf en hun eigen kunnen heeft.
 • Zodra iemand het gevoel van controle over een investeringssituatie te verliezen, neemt de risicotolerantie af. Door actief betrokken te zijn en controle te hebben, heeft dit type investeerder het gevoel dat ze het risico verminderen.
 • Een actieve belegger voelt zich ook comfortabel om tegendraadse beslissingen te nemen t.o.v. de markt en hebben minder behoefte hebben om volledig gediversifieerd te zijn.

Uiteraard hoef je niet de één of de ander te zijn en heb je eigenschappen van beide, maar dit geeft al wel enig inzicht in jezelf.

Het onderzoek Interviews with Institutional Investors: The How and Why of Active Investing geeft een ander inkijkje. Professionele institutionele beleggers werden geïnterviewd hoe zij actieve beleggers selecteren.

In het onderzoek is te lezen dat het procentuele rendement wat in het verleden tot stand kwam een relatief ondergeschikte klein rol speelde.

In het verleden behaalde resultaten worden niet zo zeer beoordeeld op het rendement, maar geanalyseerd om de onderliggende keuzes die voor het rendement zorgen te begrijpen.

Een ondersteunende quote uit het interview is: als de persoon een positieve rendementen heeft behaald, hoe hoe zijn deze tot stand gekomen en hebben we er vertrouwen dat die kunnen worden geleverd.

Het draait om het onderliggend proces, niet om geluk. Dat is logisch, maar als je actief wilt beleggen, iets om rekening mee te houden en van jezelf moet verlangen.

5 belangrijke punten voor actief beleggen

 • Expertise: actief beleggen omvat over het algemeen het nemen van individuele koop- en verkoopbeslissingen op basis van een eigen analyse van de markt of specifieke bedrijven. Als zodanig is het belangrijk om een goed begrip te hebben van hoe de markt werkt en om weloverwogen beleggingsbeslissingen te kunnen nemen;
 • Tijd: actief beleggen zal meer tijd en moeite kosten dan passief beleggen, omdat het gaat om het regelmatig onderzoeken en analyseren van potentiële beleggingsmogelijkheden;
 • Risicotolerantie: actief beleggen kan hogere risiconiveaus met zich meebrengen, omdat je soms beslissingen moet nemen, voordat de ‘markt’ eenzelfde soort beslissing neemt. Dat zorgt rendement, maar ook onzekerheid en extra risico, omdat jouw inschatting nog moet uitkomen. Of niet natuurlijk, wat gepaard kan gaan met (grote) verliezen.
 • Financiële middelen: actief beleggen brengt meestal hogere kosten en met zich mee, omdat het meer aankopen en verkopen doet dan passieve beleggers. Daarnaast voor rendement is een goed basiskapitaal het meest interessant. 1000 euro beleggen daar in een 3 jaar 2000 euro van maken is knap, maar als het je 100 aan tijd heeft gekost, is rendement 10 euro per uur. Zou je met 50.000 euro aan de slag gaan en naar 75.0000 gaan met 500 uur tijdsinvestering. Zit je alsnog op 50 euro rendement per uur. Tuurlijk is met weinig beleggen prima, maar je winst is in verhouding kleiner, maar de ervaring die je opdoet is wel erg waardevol;
 • Gedisciplineerde aanpak: actief beleggen vereist een gedisciplineerde aanpak om ervoor te zorgen dat je geïnformeerde en goed onderbouwde beleggingsbeslissingen neemt. Het is belangrijk om een plan te hebben en je eraan te houden, zelfs in tijden van marktvolatiliteit.

Welke opties heb je als je actief wilt beleggen in aandelen?

Er zijn natuurlijk diverse methodes, maar de meest gangbare worden benoemd. Dit geeft inzicht of je überhaupt iets ziet wat je mogelijk interessant vindt.

Een aandelenselectie is de eerste optie. Zoals de term aanduidt, spreekt het voor zich wat je gaat doen. Je koopt 1 of meerdere aandelen om daarmee gemiddeld genomen een beter rendement te maken dan als je een brede ETF had gekocht.

Een tweede optie is markttiming en hoewel het ook raakvlakken heeft met losse aandelen kopen. In principe zou jou je dit ook met een S&P 500 ETF kunnen doen. Je doel is dan bijvoorbeeld om uit te stappen om (forse) dalingen te voorkomen.

Professionele beleggers proberen voornamelijk de markt te timen door de economie te analyseren. Of door gebruik te maken van handelspatronen. Dat zijn modellen met als doel dat je vaker goed zit dan verkeerd.

De derde optie is sectorrotatie. Waar je bij een aandelenselectie een specifiek bedrijf koopt in een sector waarvan jij denkt dat die komend periode belangrijk is. Koop je bij een sectorrotatie ETF’s gericht op 1 of meerdere sectoren.

Uiteraard verkoop je deze weer als je verwacht dat andere sectoren het beter zullen doen.

Voordeel van een sectorrotatiestrategie is dat bij het kopen van een los aandeel. Je analyse goed kan zijn dat het economische de sector aantrekkelijk maakt, maar je toch een slecht rendement hebt, omdat het desbetreffende bedrijf dat je bezit onder presteert.

Maar ook bij een sectorrotatie is goede analyse van belang.

Soms kan een er een duidelijke lange termijn trend zijn, maar kan je met die ETF forse verliezen op korte termijn maken, omdat er bijvoorbeeld een recessie komt. Als je te laat bent met roteren en 30% verlies maakt, moet je ruim 40% stijgen om je verlies goed te maken.

Dit is een ETF sectoranalyse hulpmiddel die je kunt gebruiken hoe de trend de afgelopen periode is geweest.

Eigen ervaring & mening

De reden dat er geen eenduidig antwoord is, is omdat er onderzoeken zijn die laten zien dat actief bijvoorbeeld beter presteert in dalende markt. Tegelijkertijd zijn er ook weer onderzoeken die aantonen dat consistent de markt verslaan erg moeilijk is.

Zelf beleg ik wel in losse aandelen en heb ook wel specifieke ETF’s gekocht. Mede omdat ik begon met beleggen een bepaalde visie had en dit nu nog steeds wel heb.

Niet de zelfde visie als toen ik begon, maar wel dat ik sommige sectoren links wil laten liggen. En hoef ook niet per se gediversifieerde portefeuille.

Ik ben er wel veel uur per week aan kwijt. En dan niet zozeer om het nieuws te lezen, maar om mijn analyses te verbeteren.

Het voelt voor mij deels als een hobby in de zin dat ik het interessant vindt om m’n proces te verbeteren. En tegelijkertijd ook als werk, omdat je wel over een periode goed wilt presteren.

Feit is wel als je actief belegt er dingen gebeuren die je achteraf anders zou doen. Dat is het proces en inherent als je start.

Je leert ook het meest van je verliezen. Daar moet je wel tegen kunnen. Je belegt zelf actief, dus je bent ook zelf verantwoordelijk.

Tegelijkertijd moet jou dat ook niet verlammen. Je moet ook compassie voor jezelf hebben en leren van je fouten. Bang zijn daar heeft ook niemand wat aan realisme wel.

Dit neemt niet weg als je echt even slecht in je vel zit je geen dingen moet forceren. Het is prima om ook geld niet belegt te hebben.

Mijn mening is dat actief beleggen zeker mogelijk is, maar je moet wel echt een manier vinden die bij je past. Qua risico, maar ook een methode waarmee je denkt een goed rendement te behalen.

Ik gebruik Twitter heel veel op verschillende manieren om te leren, maar ook voor beleggingsbeslissingen. Zowel op sector als bedrijfsniveau als mijn proces verfijnen.

Ik zou het ook niet aan iemand kunnen leren, omdat het een benadering is die bij mij past. De manier van analyseren en hoe ik er naar kan handelen. En ik ben van mening dat elke actieve belegger die resultaat maakt ook een methodiek heeft die aansluit op de persoonlijkheid en kwaliteiten van de persoon.

Dat gezegd hebbende is passief beleggen ook prima om te doen. Als je de tijd niet hebt of simpelweg geen zin hebt om analyses uit te voeren, ga dat vooral niet doen.

Dat er geen eenduidige onderzoeksresultaat is over actief of passief beleggen en wat er beter is. Laat juist zien dat passief beleggen zeker interessant is.

Uiteraard is een mix ook mogelijk. Dat je bijvoorbeeld passief begint en dan met een percentage actief gaat beleggen. Je ontdekt ook dan hoeveel tijd het gaat kosten en of het iets is wat je ligt.

Conclusie

 • Doel: wil je echt een poging doen om bovengemiddelde rendementen te halen dan is actief beleggen de keuze. Uiteraard wel met de bijhorende risico's. Als het gemiddelde rendement al genoeg is, past passief beleggen meer;
 • Tijd en kennis: kan je minimaal een paar uur per week vrijmaken? En wil je ook investeren in je eigen kennis? Dan biedt dat mogelijkheden voor actief beleggen. Voel je die behoefte totaal niet of kan het simpelweg niet, dan is passief de beste optie;
 • Investeren in kennis en tijd: wil jij kennis opdoen en uiteindelijk zelf specifieker naar losse aandelen of sector ETF’s kijken? Je zou dan in eerste instantie kunnen kijken naar een brede ETF en indexfonds en dan ervaar je het ook hoe het is om te beleggen. En kun je ondertussen je kennis vergroten en merk je ook hoeveel tijd je per week kunt inzetten;
 • Persoonlijkheid: daar ligt de sleutel voor je keuze, omdat jij je er comfortabel bij moet voelen. Beleggen is ook een erg mentale ervaring. Je kunt alleen passief beleggen als jij je aan die regels houdt en je kunt de kansen voor succesvol actief beleggen alleen maximaliseren als je dat gedisciplineerd kunt uitvoeren.
 • Een mix is prima: het hoeft niet of of te zijn. Wanneer je voor langere tijd wilt beleggen. Zou je uiteindelijk ook naar een situatie kunnen gaan, waar je een basisportefeuille hebt die bijvoorbeeld de S&P 500 volgt. En bijvoorbeeld voor 5 á 15% je portefeuille met jouw eigen keuzes.

Gebruikte bronnen

 • Active vs. Passive Management: New Evidence from Exchange Traded Funds:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1337708
 • EXAMINING THE PSYCHOLOGICAL TRAITS OF PASSIVE AND ACTIVE AFFLUENT INVESTORS: & http://www.psychonomics.com/research/a&s/profiling.htm
 • Interviews with Institutional Investors: The How and Why of Active Investing: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15427560.2015.1095754
 • Some Insiders Are Indeed Smart Investors: https://risk.edhec.edu/sites/risk/files/EDHEC_Working_Paper_Some_Insiders_Are_Indeed_Smart_Investors.pdf
 • Active versus Passive Investing, a Comparative Analysis: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1443282/FULLTEXT01.pdf
 • Stock picking in the US market and the effect of passive investments: https://link.springer.com/article/10.1057/s41260-020-00189-8

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*