De onderstaande tool kan je gebruiken om van het aandeel waar je geïnteresseerd in bent de 4 meest recente kwartaalcijfers te bekijken. De informatie is van YahooFinance, maar met dit hulpmiddel heb je een deel van de informatie in grafieken wat makkelijker te vergelijken is. Gebruik het symbool die ook bij YahooFinance wordt gebruikt en bekijk de kwartaalcijfers.

Wat zijn kwartaalcijfers en wanneer worden ze gedeeld?

4 keer per jaar ofwel eens per kwartaal komen de kwartaalcijfers van bedrijven uit. Bij de kwartaalcijfers worden belangrijke cijfers zoals omzet door beursgenoteerde bedrijven gedeeld.

Als beursgenoteerd bedrijf ben je verplicht om informatie over je bedrijf te delen in een bepaalt format. Op deze manier kan je als belegger makkelijker bedrijven vergelijken. Nu krijg je als belegger veel informatie wat fijn is, maar het is logisch als je door alle cijfers door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom nemen wij er een paar met je door die als handig startpunt dienen.

De kwartaalcijfers zijn uiteraard zeer relevant wanneer je al de aandelen hebt of in overweging neemt. Het kwartaalseizoen begint van af de eerste maand van het volgende kwartaal en duurt ongeveer 6 weken:

  1. April tot half mei
  2. Juli tot half augustus
  3. Oktober tot half november
  4. Januari tot half februari

Nu dient er wel een kleine kanttekening gemaakt te worden. In Amerika is het verplicht om elk kwartaal een kwartaalrapportage te maken. Je kunt je voorstellen dat het in kaart brengen van de cijfers van een bedrijf veel vergt. Om die reden heeft de EU er een tijd terug besloten dat een gedetailleerde rapportage per half jaar voldoende is.

De praktijk is dat beursgenoteerde bedrijven in de EU niet alleen op één exchange zitten die in de EU zit, bijvoorbeeld de AEX. Hetzelfde bedrijf kan er ook voor kiezen om ook op de Amerikaanse beurs verhandeld worden en moet het wel een gedetailleerde kwartaalrapportage opleveren.

Belangrijk om te weten is dat kwartaalcijfers niet tijdens de beursopeningstijden gedeeld worden. Het bedrijf kiest ervoor ze te delen voor de belangrijkste beurs van hen open gaat of nadat de beurs gesloten is. Deze rapportages kunnen koersschommelingen teweeg brengen en dus kiezen ze de momenten zorgvuldig uit.

Kenmerken van het cijferseizoen is dat analisten op RTLZ, CNBC en via hun eigen YouTube kanaal op de cijfers reageren, hun visie delen en het koersdoel bevestigen of bijstellen. Ook zijn vaak de CEO/CFO benaderbaar voor de media om hun licht over de cijfers te laten schijnen en bijvoorbeeld te vertellen wat ze de komende periode verwachten. Eventueel op korte en de wat meer lange termijn.

Waar bestaat een kwartaalrapportage uit?

Het kwartaalrapport van een bedrijf bevat diverse financiële rapporten die de financiële gezondheid en groei van het bedrijf weergeven. In het bijzonder zal een kwartaalrapport de resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht van het bedrijf bevatten. Deze kun je vergelijken met voorgaande kwartalen en op die manier zie je hoe een bedrijf zich ontwikkeld.

Kwartaalrapporten bevatten doorgaans ook een discussiegedeelte en een financiële analyse van de groei en financiële gezondheid van het bedrijf. In sommige gevallen kan het kwartaalrapport ook risicofactoren bevatten die van invloed zijn op de waarde van het bedrijf en dus ook het aandeel. Indien van toepassing kunnen ook kwesties die tijdens de stemming die de aandeelhouders zijn voorgelegd ter spraken komen.

Het volgende is een lijst van alle verschillende soorten cijfers die in een kwartaalrapport worden vermeld, en hoe ze jouw kunnen helpen goed volledig beeld te krijgen van de financiële gezondheid van een bedrijf.

Eigen ervaring & mening

Zelf gebruik ik (en vele anderen) YahooFinance en zal daarom ook de Engelse termen erbij gebruiken, omdat je dan zelf makkelijker door YahooFinance kunt gaan om en makkelijker de cijfers kunt vinden.

Voor dit artikel neem ik een voorbeeld van een groeiend bedrijf wat ik op het moment van schrijven zelf bezit: Alphamin resources. Voor het gemak zijn de cijfers in grafieken gevisualiseerd. Het bedrijf mijnt tin en is bezig om de productie te vergroten en te optimaliseren om het rendement te doen stijgen.

De grafieken zijn als wat ouder, omdat dit de gegevens waren toen ik zelf duizenden euro's erin belegde. Je kunt uiteraard de bovenstaande tool gebruiken om de meeste recente kwartaalcijfers te zien.

Bruto-omzet en netto-omzet

Bruto-omzet (Total Revenue) wordt ook wel de totale omzet of omzet genoemd. Bruto-omzet is in wezen het totaal van alle inkomsten tijdens een specifieke tijdsperiode, in dit geval het kwartaal. Wanneer je ziet dat de bruto-omzet consequent stijgt in de kwartaaloverzichten, betekent dit waarschijnlijk dat het bedrijf financieel sterk is en groeit.Netto-omzet

Als je de kosten van de bruto-omzet aftrekt heb je de netto-omzet (Gross profit). Dit geeft inhoudelijk een beter beeld hoe winstgevend een bedrijf is.

Als voor de rest alles gelijk blijft is het mooi als bij wijze van spreken een bedrijf vorig kwartaal 80 cent uitgaf om 1 euro te verdienen en tweede kwartaal 2021 is dat 75 cent is geworden.

Zoals je kunt zien nemen de inkomsten van het bedrijf toe en dit gaat met grote stappen. Wanneer je een bedrijf analyseert, is het goed te weten waarom dit zo is. In dit geval komt het door productiegroei en dat de tin prijs in die periode is gestegen.

Bedrijfskosten

Elk bedrijf heeft kosten en uitgaven die verband houden met het runnen van het bedrijf. Dit worden bedrijfskosten (Operating Expenses of OPEX) genoemd en kunnen zaken omvatten als salarissen aan werknemers, onderzoek en ontwikkeling (R&D), leveringen, apparatuur, handelsmerken en intellectueel eigendom, juridische kosten, bankkosten, huur of hypotheken, onderdelen en componenten, maandelijkse kosten voor nutsvoorzieningen, zakelijke licenties, en alle andere kosten die zich voordoen als gevolg van het runnen van een bedrijf.

Gelukkig hoef je dit niet allemaal inhoudelijk te kennen, maar dan heb je een beeld van wat er allemaal in opgenomen kan worden.

Het is puur bedrijf en sector afhankelijk om het als goed, neutraal of slecht te bestempelen. Innoveren is belangrijk en dat kan de bedrijfskosten doen stijgen.

Wanneer er signalen zijn dat het bedrijf om wat voor reden dan ook terrein verliest, omdat het achter de feiten aanloopt en de bedrijfskosten lopen op is dat uiteraard een risico. Mits goed gedaan is het belangrijk dat bedrijfseigenaren proberen hun dagelijkse operationele kosten te verlagen en kostenbesparende technieken toepassen om op een positieve manier meer efficiënt te zijn.

Wanneer je een bedrijf onderzoekt is het belangrijk om te weten wat de factoren zijn, waardoor de bedrijfskosten stijgen. Bij dit bedrijf is het positief, omdat bij de bedrijfsstructuur een hogere tin prijs ook voor meer kosten zorgt. En daarnaast doen ze boringen om de leeftijd van een mijn te verlengen en een nieuwe mijn op te starten.

Bedrijfswinst

Bedrijfswinst wordt als volgt gedefinieerd: netto-omzet minus bedrijfskosten is gelijk aan bedrijfswinst (Operating Profit). Dit wordt ook wel winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) genoemd.

Dit is een belangrijk getal voor jou als belegger, omdat het direct de uitgaven en inkomsten weerspiegelt die onder hun controle staan. Het bedrijfsresultaat kan ook weerspiegelen hoe goed een bedrijf wordt beheerd. Het meet in wezen de vraag naar de producten of diensten van een bedrijf en de efficiëntie van het bedrijf bij het leveren van die producten.

Zoals je kunt zien is de bedrijfswinst toegenomen. Ook als je de kosten eraf trekt is het laatste kwartaal een goede geweest. Wanneer je naar de laatste kwartalen kijkt, kun je zeggen dat het bedrijf goed beheert wordt.

Winst per aandeel (EPS)

De winst per aandeel is het bedrag van de winst per uitstaand aandeel van een bedrijf. Uitstaande aandelen zijn die aandelen die momenteel op de markt worden verhandeld. Het kan namelijk ook zijn dat een deel van de aandelen in handen zijn bijvoorbeeld de oprichters en die kun je pas kopen als zij ze verkopen. Soms zit er ook een clausule dat je dit X-jaar niet mag verkopen.

Wanneer je de kwartaalrapportage van een bedrijf bekijkt en de nettowinst deelt door het aantal uitstaande aandelen, dan krijgt hij de winst per aandeel. Als een bedrijf een stijgende winst per aandeel (WPA) blijft houden, wordt het beschouwd als een gezond en winstgevend bedrijf.

Het is belangrijk op te merken dat je zowel gewone als verwaterde WPA in de driemaandelijkse financiële overzichten van een bedrijf kunt vinden. Basic EPS is de totale winst per aandeel op basis van het aantal uitstaande aandelen. Bij de verwaterde WPA (Deluted EPS) is óók in de berekening rekening gehouden wat de winst per aandeel is als alle converteerbare effecten van het bedrijf zouden zijn uitgeoefend. Tenzij een bedrijf geen extra mogelijke uitstaande aandelen heeft, wat vrij zeldzaam is, zal de verwaterde WPA lager zijn dan de basis-WPA.

Daarnaast kan de EPS ook helpen bij de berekeningen van de koers-winstverhouding (of P/E).

De P/E-ratio meet de prijs die voor een aandeel is betaald in verhouding tot het jaarlijkse netto-inkomen van het bedrijf per aandeel. Als er een hoge P/E-ratio is, zou dit een signaal moeten zijn dat het bedrijf in de toekomst een hogere winstgroei zal verwachten. Echter, is het ook hier belangrijk om de sector in ogenschouw te nemen. De P/E van verschillende type bedrijven vergelijken is zinloos.

Door de koers winstverhouding (K/W-ratio) in relatie tot andere bedrijven in dezelfde sector te vergelijken, krijg je inzicht hoe relatief goed een bedrijf het doet binnen de groep geselecteerde aandelen. Als een bedrijf een hogere K/W-ratio heeft dan een ander bedrijf in dezelfde business arena, zou dit als een betere koop worden beschouwd en waarschijnlijk als een meer winstgevende investering.

Zoals je kunt zien was de EPS het eerste kwartaal wat gedipt t.o.v. vorig kwartaal, maar het laatste kwartaal steekt ook ver boven het vierde kwartaal uit. Dat is positief. Dit laat ook wel zien dat je niet naar één, maar meerdere gegevens moet kijken, omdat je bij de vorige punten zag dat het eerste kwartaal prima was.

Rentekosten

Rentekosten (interest cost), ook wel rentekosten genoemd, zijn de totale cumulatieve som van alle betaalde rente op leningen die door het bedrijf worden aangehouden. Als de driemaandelijkse jaarrekening een trend van stijgende rentekosten laat zien, betekent dit dat de onderneming haar schulden blijft verhogen. Hoewel in sommige gevallen een toegenomen schuld een bedrijf aantoont dat het financieel moeilijk heeft, kan het erop wijzen dat de toename van de schulden gepaard gaat met een stijging van de omzet en winst, dat het bedrijf in het algemeen groeit.

Bij dit bedrijf zie je de rentekosten dalen en dat heeft als reden dat zij ook als doel hadden om het derde kwartaal van 2021 ook de schulden te hebben afbetaald. Dit is ook gelukt en kijken uiteindelijk ook ernaar om dividend uit te keren. Zo zie je dat in dit voorbeeld een groei van inkomsten niet gepaard gaat met een stijging van de rentekosten. Verdiep je daarom ook in het plan wat het bedrijf voor de langere termijn heeft.

Zij willen met de cashflow de projecten financieren en hebben daardoor geen schulden meer nodig.

Netto winst

Nettowinst (net profit) en bij YahooFinance is het te vinden onder de noemer: Net Income. In het Nederlands ook wel netto-inkomen genoemd, is de bedrijfswinst minus eventuele terugbetalingen van leningen of verschuldigde belastingen. Nettowinst wordt vaak de ‘bottom line’ genoemd.

Dit is van cruciaal belang, omdat het de netto-inkomsten of -verliezen van het bedrijf laat zien en de financiële gezondheid van het bedrijf in het algemeen echt kan illustreren. Dit is een van de meest gevolgde cijfers in de financiële wereld. Dit is een feitelijke bepaling van het succes van een bedrijf, omdat aan het eind van de dag de nettowinst laat zien hoeveel winst een bedrijf heeft nadat alle andere kosten ervanaf zijn gehaald. Wanneer dit cijfer per kwartaal steeds verbetert, kun je dit zien als rechtstreekse verbetering van het bedrijf en dat het een gezond succesvol pad bewandeld.

Uiteraard is het natuurlijk wel goed om te weten hoe deze ontwikkeling tot stand is gekomen. Dit geeft namelijk weer houvast voor de komende kwartalen. Wanneer de winst vooral gegroeid is door eenmalig extreem te snijden in de kosten, kan die ‘truc’ het kwartaal erna niet uitgehaald worden. Als je dat over het hoofd ziet, maar anderen dit wel zagen en de omzet blijft stokken dan ben jij de gene die achter de feiten aanloopt.

Echter, kunnen sommige bedrijven op voorhand ook voor meerdere kwartalen en jaren zoveel investeren dat er nog geen nettowinst is. Dit hoeft niet erg te zijn, maar het is dan wel belangrijk dat je goed begrijpt in welke markt het bedrijf opereert en wat de kansen en risico’s zijn. Dit helpt je om te bepalen of jij dit zelfde pad wilt bewandelen en een periode wil wachten tot het bedrijf daadwerkelijk winst maakt of misschien vind je het een kansloze missie.

Zoals je ziet begint de netto-winst echt te groeien. Toen ik begon met beleggen in dit bedrijf was het bedrijf nog verliesgevend. Dat was niet erg, omdat het idee was dat binnen afzienbare tijd dat zou omdraaien en dat zie je ook. Tijdens deze groei heb ik steeds mijn positie uitgebouwd. Naar verwachting zal de netto-winst voorlopig alleen maar toenemen. (Op basis van de vraag naar tin en de tin prijs.)

Je ziet in ieder geval dat het bewandelde pad positief is en het bedrijf een gezonde bedrijfsvoering heeft.

De kasstroom ofwel cashflow

Wanneer een bedrijf cashflow heeft en hoe dit beheert wordt, geeft een indruk hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld er uitgaat. Als je ziet hoeveel contant geld een bedrijf op kwartaalbasis uitgeeft, kan dit een indicator zijn voor groei, vooral als er consequent grote hoeveelheden contant geld het bedrijf binnenkomen.

De kasstroom kan je ook in drie categorieën indelen:

  • Operationele kasstroom (operating cashflow): activiteiten is cruciaal, omdat het zich richt op kasstromen uit de hoofdactiviteiten van het bedrijf, zoals het verkopen en kopen van de goederen, het leveren van de diensten, enz.
  • Investering kasstroomoverzicht (investing casflow): op basis van investeren is belangrijk omdat het details geeft over de aan- en verkoop van de kapitaalgoederen van het bedrijf, d.w.z. de activa met een gebruiksduur van meer dan een jaar volgens de balans van het bedrijf.
  • Financiering kasstroomoverzicht (finance cashflow): op basis van financiën is cruciaal omdat het rekening houdt met de aankoop of verkoop van aandelen door het bedrijf en alle andere opbrengsten of betalingen met betrekking tot de schuldfinanciering. Ze vormen dus het gedeelte in de kasstroom van het bedrijf, dat de netto geldstromen van het bedrijf weerspiegelt, die worden gebruikt voor de financiering.

Deze cijfers en de ontwikkeling van de cashflow van een bedrijf is een belangrijke om in de gaten te houden.

De cashflow is het laatste kwartaal iets gedaald, maar als je uitzoomt en naar de trend als geheel kijkt, is dit niet iets om je direct ergens zorgen over te maken. Het ligt nog ruim hoger dan de andere kwartalen.

Wanneer je alles bij elkaar neemt, ziet het er in principe goed uit. De trend is positief en door naar verschillende cijfers te kijken, krijg je een beeld van hoe het met het bedrijf op dat moment gaat. Dat is het doel van zo’n kwartaalrapportage.

Focus je niet op één cijfer, maar bekijk het geheel. Uiteraard kan je naar nog andere cijfers kijken, maar om dit artikel praktisch te houden, is er een selectie gemaakt.

Hoe onderzoek je financiële kwartaalrapporten?

Je hebt nu een paar belangrijke cijfers uit de kwartaalrapportages voorbij zien komen, maar dit is nog niet het hele verhaal. Er is namelijk meer dan cijfers en ook hoe je er inhoudelijk naar kijkt is belangrijk.

Naast de cijfers hier eerder genoemd bevat de rapportage nog meer informatie. In de de rapportage wordt ook vanuit het management perspectief vertelt wat de verwachtingen zijn voor het bedrijf de komende periode. In het Engels ook wel ‘guidence’ genoemd. Dit kan een niet spannend verhaal zijn, omdat alles loopt volgens plan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Wanneer het management bijvoorbeeld door de macro omstandigheden problemen verwacht, dan wordt dit al aangekondigd om verrassingen te voorkomen en kun je er als belegger alvast op anticiperen. De verwachtingen kunnen op kwartaalbasis worden bijgesteld, maar ook voor de rest van het jaar of een deel in het volgende jaar. Dat is volkomen afhankelijk van de situatie en voorspelbaarheid in de ogen van het management.

Deze bijstelling wordt voornamelijk gedaan op basis van de eerdere verwachtingen.

Echte analyse en begrip ontstaat wanneer je uiteindelijk meerdere driemaandelijkse financiële rapporten met elkaar vergelijkt. Er zijn twee verschillende manieren om driemaandelijkse financiële overzichten van een bedrijf te vergelijken: kwartaal-op-kwartaal (QoQ) en jaar-op-jaar (YoY).

Financiële kwartaalrapporten vergelijken middels het appels versus appels concept (YoY) doe je door de kwartaal rapportage van dit jaar te vergelijken met hetzelfde kwartaal van een jaar terug. Extreme situaties daargelaten heb je met dezelfde type marktomstandigheden te maken die bij dat seizoen horen.

Je ziet dat de vraag op hetzelfde maanden piekt op die manier maak je daarmee een ‘eerlijke’ vergelijking. De year-on-year (YoY) is een vergelijking van het huidige kwartaaloverzicht met exact hetzelfde kwartaaloverzicht een jaar geleden. Dit kan helpen bij het bepalen van de algemene richting en winstgevendheid van een bedrijf. Daarnaast helpt het ook bij het evalueren van de consistentie van de prestaties van het bedrijf in de loop van de tijd.

Dit soort vergelijkingen zijn vooral erg nuttig als een cyclisch bedrijf is of zich in een specifieke seizoenssector bevindt, zoals de bouw , auto, consumentengoederen of infrastructuur, deze cijfers moeten worden bekeken in de context dat bepaalde kwartalen constant een hogere vraag hebben en bij andere kwartalen de vraag relatief constant lager ligt.

Bij een quarter-on-quarter (QoQ) vergelijk je bijvoorbeeld kwartaal 4 van vorig jaar met kwartaal 1 van dit jaar. Hoewel dit strikt genomen dit appels met peren vergelijken is, kan je hier hele nuttige inzichten mee opdoen. Helemaal als het bedrijf minder seizoensgevoelig is. Het voordeel is dat je sneller een beeld krijgt als de groei van een bedrijf accelereert of directe zorgen van een bedrijf aan het ligt brengt, zoals een of juist grote tegenvallers.

Het vergelijken van kwartalen helpt om een idee te krijgen of het bedrijf in de goede richting zit om de jaardoelstellingen te behalen. Wanneer bijvoorbeeld een waterstof bedrijf net begonnen is met het creëren van waterstof en de productie ten op zichten van het vorige kwartaal is meer dan verdubbeld is dat een positief signaal dat het bedrijf goed bezig is. Als de vraag namelijk ook groeit, kan het bedrijf meer verkopen en dat verhoogd de winstgevendheid.