Beleggen in losse aandelen

Voor we dieper in gaan op investeren in losse aandelen is het handig om een alvast een paar belangrijke punten te benoemen.

Is beleggen is losse aandelen slim?

  • Risico: kan je het financieel aan als een aandeel 50% of meer daalt?
  • Vaardigheden: Heb jij de vaardigheden om onderzoek te doen die de benchmark verslaat?
  • Spreiding: Snap je dat het financiële risico hoger ligt als je slechts een paar aandelen bezit?
  • Strategie: Heb je een strategie wanneer je het aandeel koopt en verkoopt?

Heb je de vragen met ‘ja’ beantwoord lees vooral verder. Het is belangrijk dat jij je bewust bent dat ‘losse aandelen kopen’ niet een snel rijk worden manier is.

Ook ben je (in het begin) veel tijd kwijt aan onderzoek. Lukt dat je niet dan is het misschien toch beter de benchmark te volgen middels een indexfonds (ETF). Of dat je een gerichte ETF koopt die inspeelt op jouw visie en je niet 1 los aandeel bezit, maar meerdere binnen die sector.

Doel, risicostrategie en tijdshorizon

Wanneer je losse aandelen koopt, is het belangrijk om je doel helder te hebben, de tijdshorizon waarin het moet gebeuren en wat je risicostrategie is.

Wat is je investeringsdoel en wanneer wil je die bereiken?

Dit kan het zijn: vermogensopbouw voor de oude dag, financiering voor de studie van je kinderen of misschien wel financiële vrijheid?

Het eerste impliciete doel als je losse aandelen wilt kopen is dat je de benchmark verslaat voor diezelfde periode. Immers het zou veel tijd en moeite schelen als je simpelweg een S&P 500 ETF of MSCI world ETF koopt.

Waarom is de tijdshorizon zo belangrijk? Je kunt korte termijn beleggen of lange termijn. Wanneer je naar aandelen kijkt zijn, word je strategie anders, wanneer je voor de lange termijn kiest.

Wanneer je voor de lange termijn belegt en bijvoorbeeld op de energietransitie zit. Koop je aandelen die daar flink van profiteren. Echter, kan het bijvoorbeeld wel meerdere jaren duren voor je echt de vruchten ervan plukt en de benchmark verslaat.

Als je voor de lange termijn belegt, speel je dus niet zozeer in op het momentum van de korte termijn.

De pandemie bijvoorbeeld: aandelen gericht op ‘online’ stegen enorm en energieaandelen daalden flink.

Toen grotendeels het pandemie probleem in de westerse wereld onder controle was daalden de aandelenkoers van de bedrijven die juist zo gestegen waren. En omdat de olieprijs steeg, steeg de prijs energieaandelen.

Door actief posities in te nemen op basis van de macro ontwikkelingen die nu en in de nabije toekomst plaatsvinden, kan je op de kortere termijn beleggen. Nadeel is wel als je er naast zit, dit je wel geld gaat kosten.

Welke visie heb je bij je beleggingshorizon?

De les is: wat is jouw visie voor de tijdshorizon waarin jij belegt? Dit wordt uiteindelijk bepalend voor de losse aandelen die je koopt. Voorspellen kan je niet. Daarom kan spreiding nooit kwaad.

Je moet het zo zien. We wisten niet dat een pandemie kwam. En wanneer je alleen energieaandelen had, zag je de waarde van je portefeuille hard dalen.

Als je alleen zou beleggen in energieaandelen zeg je feitelijk: er komt nooit een recessie aan.

Tuurlijk het is wat gechargeerd, maar het is belangrijk om te beseffen dat spreiding er is, omdat een visie helemaal niet zwart-wit hoeft te zijn.

Minder vraag naar olie komt, omdat de economische activiteiten van een land (of deel van de wereld) verminderen. Zoals je bij de pandemie zag.

Na de pandemie steeg de olieprijs weer en stonden de aandelen er beter voor. Zo zie je dat een gebeurtenis uiteindelijk van tijdelijke aard is en de koers weer omhoog gaat.

Tenzij er echt een fundamentele verandering plaatsvindt, is het vaak niet slim om aandelen te verkopen als het hard daalt.

Koersen veren vaak wel weer in bepaalde mate terug als de markt merkt dat het niet het zwartste scenario wordt.

Nu maakt het wel uit voor welk aandeel je had gekozen zoals je hieronder in de grafiek ziet.

Exxon mobil is het meest gestegen en BP het meest gedaald. Dit laat letterlijk zien waarom het selecteren van aandelen zo lastig is. Alle vijf zijn het serieuze bedrijven, maar de prijsontwikkeling verschilt enorm.

Weet wat een aandeel doet?

Om aandelen te analyseren heb je twee aspecten. Het fundamentele aspect: cashflow, competitief voordeel etc. En het tweede is dat het aandeel ook moet aansluiten op je risicoprofiel.

Fundamentele analyse van je aandeel

Het idee met wanneer je een fundamentele analyse doet, is aandelen te identificeren die een sterk groeipotentieel bieden en die je voor een goede prijs kunt kopen.

Dit groeipotentieel ontdek je door de activiteiten van het onderliggende bedrijf te onderzoeken, evenals de omstandigheden binnen de sector en de bredere economie.

Beleggers hebben van oudsher fundamentele analyse gebruikt om aandelen voor de langere termijn te kopen. Onder andere kijkend naar statistieken zoals winst per aandeel, koers-winstverhouding, koers-winstgroei en dividendrendement.

Om je hierbij te ondersteunen, vind je de volgende 3 hulpmiddelen:

Deze tools halen automatisch gegevens van YahooFinance op zodat je makkelijker je analyse kunt doen. En niet veel tijd kwijt bent met gegevens bij elkaar zoeken.

Dit geeft je een snellere start en kan je vervolgens je meer verdiepen hoe goed het bedrijf binnen de sector is en hoe de macro economie de bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden.

Past het aandeel in je risicoprofiel?

Belangrijk als je een aandeel koopt, is dat die bij jou aansluit. Wanneer je jong bent, kan je in verhouding meer risico nemen dan, wanneer je dicht bij je pensioen bent.

Nu betekent meer risico niet automatisch meer rendement, maar vaak zijn bedrijven die nog veel groeistappen kunnen maken. Bedrijven die meer risicovol zijn, omdat het nog geen volledig volwassen bedrijven zijn met voorspelbare inkomsten.

Om je op weg te helpen zijn hier 3 hulpmiddelen die je hiervoor kunt inzetten:

De eerste 2 tools zijn erop gericht om je een idee te geven hoe volatiel een aandeel is en ook het rendement t.o.v. de benchmark.

De derde tool is erop gericht om naar correlaties te kijken. Als je meerdere verschillende aandelen op het oog hebt, kun je zien in hoeverre die met elkaar gecorreleerd zijn.

De data van deze analyse is uiteraard op basis van het verleden, maar wel kan je wel gebruiken als indicator voor de toekomst. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat dit een continu proces is en dit geen statische getallen zijn.

Macro, meso & micro

Om je nog wat meer inzicht te geven hoe aandelenprijzen kunnen bewegen. Zijn er wat onderzoeken bij gepakt om je hier meer inzicht in te geven.

Waarom? Je zult dan een breder kader hebben om aandelen te onderzoeken en ook de risico’s die eventueel aanwezig kunnen zijn.

De onderzoeken Micro-, meso- and macro-level determinants of stock price crash risk en Value Stocks and the Macro Cycle zijn hiervoor gebruikt.

Macro, meso en losse aandelen

Het eerste onderzoek geeft aan dat macro-economische factoren zoals het bedrijfsklimaat, politieke, juridische factoren en sociaaleconomische indicatoren een effect hebben op het gedrag van ondernemingen op bedrijfsniveau.

Wat daarmee ook bijdraagt aan het risico van een prijsdaling. Maar wat zijn deze factoren concreet?

Macro risico's voor aandelen

  • Bedrijfsklimaat: verhoging van de winstbelasting of eenmalige afdracht, geen dividend mogen uitkeren etc.;
  • Politiek & juridisch: instabiele regering, corrupte regering, verandering van wetten, ommezwaai van beleid etc.;
  • sociaaleconomisch: bevolkingsgroeiontwikkeling, armoede, kinderarbeid en sociale culturele normen.

Het andere onderzoek (gepubliceerd in 2011) richt zich meer op waardeaandelen, maar daar zit ook een les in.

Dat onderzoek keek wereldwijd naar de waardecyclus (het patroon dat waardeaandelen beter of minder goed presteren t.o.v. andere aandelen).

Uit het onderzoek bleek dat de waardecyclus nauw verband hield met de mate van risicoaversie en, van de macro-economische variabelen, waarbij de meest sterke variabele de rentecyclus is.

Een combinatie van sterke risicovermijding en hoge rentetarieven is niet bevorderlijk voor waardeaandelen.

Daarentegen bleken waardeaandelen beter te presteren in een situatie van een sterke risicovermijding en lage rentetarieven.

Wanneer je naar de meso kijkt, kan een prijsdaling komen door de klantconcentratie (dalende groep potentiële klanten), problemen op brancheniveau en berichtgeving in de media.

De effecten van micro op de aandelenkoers

Tot slot omvatten variabelen op microniveau die van invloed zijn op het risico van een prijscorrectie onder meer de kwaliteiten en beloning de CEO, bedrijfsbeleid, winstbeheer, financiële transparantie, managementkwaliteiten en bedrijfsspecifieke variabelen.

Eigen ervaring & mening

Zelf investeer ik over het algemeen in losse aandelen. Veel inspiratie haal ik uit Twitter en doe vervolgens zelf verder onderzoek. Als dertiger die vooral gericht is op het opbouwen van vermogen. Is mijn persoonlijke risicotolerantie hoog.

Dit houdt in dat ik aandelen koop die veel groeipotentie hebben, maar dit ook gepaard gaat met de nodige volatiliteit.

Door de hulpmiddelen te gebruiken, heb ik een beter idee van de volatiliteit, waardoor ik er makkelijker doorheen kan gaan. Maar forse dalingen blijven natuurlijk niet leuk. Maar ja, dat is onderdeel van dat proces. Het is grillig en gaat zeker niet in een rechte lijn omhoog.

Daarnaast ben ik ook wel iemand die risicovolle jurisdictie als Afrika niet schuwt. Ik beleg in grondstofaandelen en daar zitten qua kwaliteit de beste mijnen. Mijn risicoafweging is dat de kwaliteit van de mijn een dusdanig concurrentievoordeel oplevert t.o.v. andere bedrijven die in stabielere gebieden zitten.

Dit zijn concrete afwegingen die je als belegger maakt en iedereen voor zichzelf moet bepalen.

Gebruikte bronnen

  • Micro-, meso- and macro-level determinants of stock price crash risk: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MF-12-2021-0603/full/html
  • Value Stocks and the Macro Cycle: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.186.9087&rep=rep1&type=pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*