Risico’s en veiligheid van ETF beleggen uitgelegd

Beleggen in ETF’s biedt een toegankelijke manier om te diversifiëren, maar het is niet zonder risico’s.

 • Marktrisico: Dit is het risico dat de waarde van de ETF daalt als gevolg van marktbewegingen.
 • Valutarisico: Hierbij koop je een ETF niet in euro’s maar een andere valuta en deze kan t.o.v. euro minder waard worden. Dit geeft een lager rendement.
 • Specifieke risico’s van synthetische en inverse ETF’s: Deze ETF’s gebruiken derivaten en kunnen blootgesteld zijn aan extra risico’s zoals tegenpartijrisico en hefboomeffecten.
 • Het risico op schrappen van ETF’s: Er is een risico dat een ETF wordt opgeheven, vooral als deze niet genoeg belegd vermogen heeft.
 • Faillissementsrisico’s: Het risico dat de aanbieder of custodian van de ETF failliet gaat.
 • Marketcap weighted ETF’s: Deze kunnen overmatig beïnvloed worden door de grootste bedrijven binnen de index, wat kan leiden tot een concentratierisico.

Je moet je bewust zijn van marktrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico. Deze factoren kunnen de waarde van je belegging beïnvloeden, ongeacht de spreiding binnen de ETF.

Een ander aspect om rekening mee te houden is de veiligheid van ETF’s. Hoewel ze over het algemeen als veilig worden beschouwd, is het essentieel om de aanbieder en het onderliggende activum te onderzoeken. Kijk naar de track record en stabiliteit van de aanbieder om onaangename verrassingen te voorkomen.

Daarnaast is bij het beleggen in ETF’s ook belangrijk om je eigen beleggingsdoelen en risicotolerantie te kennen. Je kunt pas de juiste ETF strategie hanteren als je dit voor jezelf goed in kaart hebt.

Wat zijn ETF’s en waarom zijn ze populair?

ETF’s, oftewel Exchange Traded Funds, zijn fondsen die de prestaties van een index, sector of grondstof volgen en verhandelbaar zijn op de beurs.

De populariteit is te danken aan de lage kosten, transparantie en het gemak waarmee ze verhandeld kunnen worden. Voor jou als belegger betekent dit dat je met één transactie een breed gespreide belegging kunt doen.

Of makkelijk olie, zilver, graan of een andere grondstof te kopen, zonder daadwerkelijk het te moeten oplassn.

De aantrekkelijkheid van ETF’s ligt ook in de flexibiliteit. Je kunt ze kopen en verkopen zoals aandelen, wat betekent dat je snel kunt inspelen op marktbewegingen.

Daarnaast bieden ETF’s transparantie in hun samenstelling en kostenstructuur, wat jou als belegger meer controle en inzicht geeft.

Nu is het niet voor niets dat jij interesse hebt om de risico’s van ETF’s te begrijpen.

Ondanks het gemak en de voordelen, is het belangrijk om te onthouden dat er nog steeds marktrisico’s zijn.

Een goed begrip van deze producten is essentieel om ze effectief in te zetten binnen je beleggingsstrategie. Deze en andere risico’s worden hier besproken.

De basisprincipes van ETF beleggingen

ETF beleggingen zijn gebaseerd op een eenvoudige, maar krachtige filosofie: relatief lage kosten en toegankelijkheid.

Door te investeren in een ETF, koop je een grondstof, meerdere aandelen of één van de andere vormen van activa waarin gehandeld kan worden.

Het beheer van een ETF is doorgaans passief, wat inhoudt dat het fonds een bestaande index nabootst. Hierdoor zijn de beheerkosten lager dan bij actief beheerde fondsen. Voor jou als belegger resulteert dit in een kostenefficiënte manier om deel te nemen aan de financiële markten.

Ook kan je hierdoor makkelijker je risico spreiden, dit betekent dat je niet afhankelijk bent van het succes van een enkel bedrijf of sector. Omdat er genoeg ETF’s zijn die een brede aandelenindex volgen, waarbij je direct in verschillende landen belegd kunt zijn.

Wees je er echter van bewust dat een ETF, net als elke belegging, risico’s met zich meebrengt. De waarde van een ETF kan fluctueren door marktontwikkelingen, en het is mogelijk dat je niet het volledige bedrag van je investering terugkrijgt.

Welke ETF risico’s heb je?

Als ETF-belegger sta je voor verschillende risico’s die je rendement kunnen beïnvloeden. Concentratierisico kan optreden als een ETF te zwaar leunt op een bepaalde sector of regio. Dit kan leiden tot grotere verliezen als die specifieke markt het slecht doet.

Daarnaast is er het tegenpartijrisico, vooral relevant bij synthetische ETF’s die gebruikmaken van derivaten om de index te volgen. Hier loop je het risico dat de tegenpartij die de derivaten levert, in gebreke blijft. Dit kan impact hebben op de prestaties van de ETF.

Verder is er het risico van veranderingen in rentetarieven, wat vooral een punt van aandacht is bij obligatie-ETF’s.

Stijgende rentes kunnen leiden tot dalende obligatieprijzen, en dus tot een lagere waarde van de ETF. Het is essentieel om deze risico’s te begrijpen en te bepalen hoe ze passen binnen jouw persoonlijke beleggingsstrategie.

Marktrisico: een onvermijdelijke realiteit

Marktrisico is een constante factor in de wereld van beleggen, en ETF’s zijn hier geen uitzondering op. Als belegger dien je te accepteren dat de waarde van je beleggingen kan schommelen door veranderingen in de markt. Dit is een normaal onderdeel van het investeren en vereist een langetermijnvisie.

De impact van marktrisico kan worden verzacht door een gediversifieerde portefeuille.

Door te beleggen in verschillende ETF’s die verschillende markten en sectoren beslaan, kun je het risico spreiden. Het is een manier om jezelf in te dekken tegen de volatiliteit van een enkele markt.

Helemaal als je ETF’s neemt die over het algemeen tegensteld van elkaar bewegen.

Het is belangrijk om marktrisico te zien als een onderdeel van je beleggingsstrategie. Door je bewust te zijn van de risico’s en door zorgvuldig onderzoek te doen, kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Zo blijf je op koers om je financiële doelen te bereiken, ondanks de onvermijdelijke ups en downs van de markt. Dalingen zul je hebben, maar een brede spreiding, kan dit wel minder diep maken.

Valutarisico bij ETF’s

Valutarisico, ook bekend als wisselkoersrisico, is een belangrijk aspect om te overwegen bij het beleggen in ETF’s. Dit risico ontstaat wanneer de ETF belegt in activa die genoteerd zijn in een andere valuta dan in ons geval de euro.

Waar kan je zoal op letten?

 • Wisselkoersschommelingen: Als de valuta van de onderliggende activa van de ETF in waarde daalt ten opzichte jouw valuta, kan dit leiden tot een vermindering van de rendementen wanneer je de ETF verkoopt.
 • Invloed op rendement: Valutaschommelingen kunnen het rendement van een ETF positief of negatief beïnvloeden, afhankelijk van de richting van de beweging.
 • Hedging: Sommige ETF’s gebruiken hedging-strategieën om het valutarisico te minimaliseren. Dit kan gedaan worden door middel van financiële instrumenten zoals futures of opties die de impact van wisselkoersveranderingen tegengaan.
 • Kosten van hedging: Het afdekken van valutarisico kan extra kosten met zich meebrengen, die de totale kostenratio van de ETF kunnen verhogen.
 • Bewuste keuze: Soms is een ETF in meerdere valuta zichtbaar. Je kunt dan zelf bepalen waarvoor je kiest.

Specifieke risico’s van syntetische en inverse ETF’s

Synthetische en inverse ETF’s brengen specifieke risico’s met zich mee die je goed moet begrijpen voordat je erin investeert.

Ze zijn misschien qua kosten goedkoper dan ETF’s die daadwerkelijk de grondstof fysiek bezitten, maar wel risicovoller.

Synthetische ETF’s gebruiken derivaten om de prestaties van een index na te bootsen, wat extra tegenpartijrisico met zich meebrengt. Het is mogelijk dat de tegenpartij die de derivaten levert, niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Inverse ETF’s zijn ontworpen om het tegenovergestelde rendement van hun benchmark te behalen. Dit betekent dat als de index daalt, de inverse ETF in waarde zou moeten stijgen.

Echter, deze producten zijn complex en vaak meer geschikt voor kortetermijnstrategieën. Ze kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen over langere perioden, vooral in volatiele markten.

Bij het overwegen van synthetische en inverse ETF’s is het cruciaal om de structuur en het doel van het product te doorgronden. Zorg dat je op de hoogte bent van de kosten, de gebruikte financiële instrumenten en de potentiële risico’s. Alleen dan kun je bepalen of deze producten passen binnen jouw beleggingsstrategie en risicoprofiel.

Faillissementsrisico’s: aanbieder en custodian

Faillissementsrisico’s zijn een realiteit in de financiële wereld, maar bij ETF’s zijn deze risico’s beperkt door de structuur van het fonds. De aanbieder van de ETF, ook wel de sponsor genoemd, is verantwoordelijk voor het beheer van het fonds.

Mocht de aanbieder van de ETF failliet gaan, dan zijn de activa van de ETF meestal beschermd omdat ze worden gehouden door een onafhankelijke custodian of bewaarder.

De rol van de custodian is cruciaal; deze houdt de activa van de ETF in bewaring en zorgt voor de veiligheid ervan. Dit betekent dat zelfs als de aanbieder in financiële problemen komt, jouw beleggingen afgeschermd zijn van hun balans. Het is een extra laag van bescherming voor jou als belegger.

Het is wel belangrijk om te controleren of de ETF-aanbieder een sterke financiële positie heeft en of de custodian betrouwbaar is. Dit kun je doen door onderzoek te verrichten naar hun reputatie en financiële gezondheid. Zo kun je met een geruster hart investeren in ETF’s, wetende dat er maatregelen zijn om je beleggingen te beschermen tegen faillissementsrisico’s.

Marketcap weighted ETF’s: meegaan met de hype

Marketcap gewogen ETF’s zijn populair omdat ze de grootste bedrijven binnen een index meer gewicht geven. Dit betekent dat als deze bedrijven het goed doen, jouw ETF waarschijnlijk ook in waarde stijgt. Het lijkt een veilige keuze, omdat je investeert in de ‘grote spelers’ van de markt.

Toch brengt deze strategie ook risico’s met zich mee. De grote bedrijven zijn met name groot geworden, omdat ze in de economische cyclus goed hebben kunnen floreren.

Wanneer er een nieuwe economische cyclus begint, kan er een verkoopgolf onstaan bij de bedrijven die het juist zo goed deden. Omdat economische omstandigheden dusdanig anders zijn dat de koers niet meer gerechtvaardigd is.

Dit kan een significant negatief effect hebben op de waarde van de ETF. Het is dus niet altijd zo dat ‘groot’ gelijk staat aan ‘zekerheid’.

Daarnaast kunnen in sommige tijden een paar bedrijven zo groot worden dat de ETF helemaal niet meer zo divers is t.o.v. een paar jaar geleden. Bij marketcap gewogen ETF’s wordt letterlijk alleen naar de beurswaarde gekeken en die verhouding aangehouden.

Check daarom ook als je meerdere ETF’s wilt bezitten er niet een te grote overlap van de grootste aandelen.

Diversificatie blijft een sleutelwoord, ook binnen de wereld van marketcap gewogen ETF’s.

Wees je bewust van de samenstelling van de ETF en de sectoren waarin deze investeert. Een goed onderzoek naar de onderliggende activa en hun potentieel is essentieel. Zo kun je weloverwogen besluiten nemen.

Vergelijking van ETF risico’s

ETF’s bieden een scala aan mogelijkheden voor beleggers, maar het is van belang om de verschillende risico’s die ze met zich meebrengen te begrijpen en te vergelijken. Zoals je weet, kunnen marketcap gewogen ETF’s beïnvloed worden door de prestaties van grote bedrijven. Maar er zijn meer factoren die een rol spelen.

Een ander type risico is het liquiditeitsrisico. Dit ontstaat wanneer een ETF niet genoeg handelsvolume heeft, wat kan leiden tot grotere spreads tussen de koop- en verkoopprijs. Dit kan het moeilijker en duurder maken om posities snel te openen of te sluiten, vooral in tijden van marktstress.

Daarnaast is er het valutarisico, dat vooral speelt bij ETF’s die beleggen in internationale markten. Wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van je beleggingen in euro’s beïnvloeden, zowel positief als negatief. Het is dus belangrijk om na te denken over hoe valuta-exposure past binnen jouw beleggingsstrategie.

Ook is er het risico van tracking error. Dit is het verschil tussen de prestaties van de ETF en de index die het probeert te volgen. Factoren zoals beheerkosten, belastingen en de methode van indexreconstructie kunnen allemaal bijdragen aan een tracking error.

Door deze risico’s in acht te nemen, kun je een beter geïnformeerde keuze maken over welke ETF’s het beste passen bij jouw beleggingsdoelen en risicotolerantie.

Soms kan je bijvoorbeeld dezelfde ETF in euro of Amerikaanse dollars kopen. Wellicht wil je een deel in dollars om het valuta euro risico te spreiden. Dit kan vooral interessant zijn als je veel te investeren hebt.

ETF’s versus aandelen: een risicovergelijking

ETF’s en aandelen zijn beide populaire beleggingsopties, maar ze dragen verschillende risicoprofielen.

Met aandelen koop je een stukje van een bedrijf, wat je recht geeft op een deel van de winst en stemrecht. De waarde van je aandeel is direct gekoppeld aan het succes en de prestaties van dat ene bedrijf.

ETF’s daarentegen bieden je de mogelijkheid om in een breed scala van activa te beleggen via één enkel product. Dit zorgt voor een ingebouwde diversificatie, wat het risico kan verminderen in vergelijking met individuele aandelen. Echter, je bent ook blootgesteld aan de algemene marktbewegingen en de specifieke risico’s van de ETF-structuur.

Een belangrijk verschil in risico tussen ETF’s en aandelen is het beheer. Aandelen vereisen dat je zelf onderzoek doet naar elk bedrijf, terwijl ETF’s meestal door professionals worden beheerd. Dit kan een voordeel zijn als je niet de tijd of expertise hebt om individuele aandelen te analyseren.

Het risico van concentratie is groter bij aandelen, máár dat kan ook een kans zijn. Het is hoe je het bekijkt, maar als je een lagere volatiteit wilt, is spreiding wel belangrijk.

Als je portfolio te zwaar leunt op een paar aandelen, kan een tegenslag bij één bedrijf een grote impact hebben.

ETF’s helpen dit risico te spreiden, maar let op, niet alle ETF’s zijn even divers. Sommige kunnen zwaar leunen op een bepaalde sector of regio, wat ook concentratierisico’s met zich meebrengt.

Voorbeeld van Hoog risico ETF: NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Leveraged ETF’s zoals de Nasdaq 100 3x Daily Leveraged zijn ontworpen om drie keer de dagelijkse prestaties van de Nasdaq 100 index te leveren. Dit betekent dat als de index op een dag met 1% stijgt, de ETF in theorie met 3% zou moeten stijgen.

Dit klinkt aantrekkelijk, maar het werkt ook de andere kant op. Een daling van de index met 1% kan leiden tot een daling van 3% in de waarde van de ETF.

Deze vorm van hefboomwerking maakt het product zeer volatiel en daarmee risicovoller dan niet-geleveraged ETF’s. Het is belangrijk om te beseffen dat deze producten vooral geschikt zijn voor ervaren beleggers die de markt nauwlettend volgen en snel kunnen handelen. Voor de lange termijn belegger kunnen de risico’s en de kosten van het aanhouden van een leveraged ETF aanzienlijk zijn.

Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen dat de hefboomwerking dagelijks wordt gereset. Dit betekent dat de prestaties over langere perioden sterk kunnen afwijken van de verwachte drievoudige prestaties van de index.

Dit fenomeen staat bekend als ‘volatility decay’ en kan er in volatiele markten voor zorgen dat je zelfs bij een stijgende index verlies kunt lijden op een leveraged ETF.

Als je overweegt om in een hoog risico ETF zoals de Nasdaq 100 3x Daily Leveraged te beleggen, zorg dan dat je de werking volledig begrijpt en bereid bent om het hoge risico te accepteren.

Het is essentieel om deze producten te gebruiken als onderdeel van een doordachte beleggingsstrategie en niet als gok op korte termijn bewegingen.

Voorbeeld van Laag risico ETF: iShares Core MSCI World

In tegenstelling tot de eerder besproken leveraged ETF’s, staat de iShares Core MSCI World ETF bekend om zijn lagere risicoprofiel.

Deze ETF biedt blootstelling aan een breed gespreide portefeuille van wereldwijde aandelen, wat zorgt voor diversificatie en daarmee een verlaging van het individuele aandelengerelateerde risico.

De iShares Core MSCI World ETF volgt de MSCI World Index, die bestaat uit bedrijven uit ontwikkelde landen over de hele wereld. Door te beleggen in deze ETF, spreid je jouw investeringen over verschillende sectoren en geografische regio’s, wat het risico van concentratie vermindert.

Hierbij dient wel gezegd te worden dat je rond de 70% belegd bent in de Verenigde Staten. Het is de grootste beurs met veel waardevolle bedrijven. Dus dat is wel iets om in je achterhoofd te houden.

Deze ETF is ontworpen voor beleggers die op zoek zijn naar een ‘buy-and-hold’ strategie en niet de volatiliteit willen die gepaard gaat met leveraged producten. De kosten zijn over het algemeen lager dan die van actief beheerde fondsen, wat het een kostenefficiënte optie maakt voor de lange termijn.

Als je een stabiele basis voor je portefeuille wilt creëren met een wereldwijde blootstelling, dan kan de iShares Core MSCI World ETF een geschikte keuze zijn. Het is belangrijk om je eigen onderzoek te doen en te bepalen of deze ETF aansluit bij jouw beleggingsdoelen en risicotolerantie.

Veiligheid van ETF’s

ETF’s worden vaak gezien als een veilige haven binnen de beleggingswereld. Ze bieden de mogelijkheid om te investeren in een verzameling van aandelen of obligaties, wat het risico spreidt in vergelijking met het investeren in individuele effecten. Dit maakt ze een aantrekkelijke optie voor zowel beginnende als ervaren beleggers.

Een belangrijk aspect van de veiligheid van ETF’s is de transparantie. De meeste ETF’s zijn open over hun bezittingen en strategieën, waardoor je als belegger precies weet waarin je investeert.

Daarnaast zijn ETF’s onderworpen aan regelgeving en toezicht van financiële autoriteiten. Dit biedt een extra laag van zekerheid en bescherming voor jou als belegger. Het is echter nog steeds belangrijk om zelf onderzoek te doen naar de specifieke ETF waarin je geïnteresseerd bent.

Vooral als je een indexfonds of aandelenmandje wilt, is het goed om je in te lezen wat ze bezitten en in welke verhoiding.

En onthoud: alle beleggingen risico’s met zich meebrengen. Marktomstandigheden kunnen veranderen en invloed hebben op de prestaties van ETF’s.

Is een spaarrekening veiliger dan een ETF?

Bij het afwegen van de veiligheid tussen een spaarrekening en een ETF, is het belangrijk om je bewust te zijn van de verschillende soorten risico’s.

Een spaarrekening biedt vaak een vast rendement en wordt beschermd door het depositogarantiestelsel, wat betekent dat je geld tot een bepaald bedrag veilig is, zelfs als de bank failliet gaat.

ETF’s daarentegen zijn beleggingsproducten die kunnen fluctueren in waarde, afhankelijk van de marktomstandigheden. Hoewel ze het risico spreiden door te investeren in verschillende bedrijven of obligaties, is er geen garantie op het behoud van je kapitaal zoals bij een spaarrekening.

Gaat een ETF failliet? Dat is in principe geen probleem, omdat de onderliggende aandelen, obligaties etc. niet in de inboedel van de uitgever zit. Maar door een derde partij worden aangehouden. Je bent vaak dus wél beschermd.

Je kunt dit natuurlijk altijd zelf checken bij de ETF die je aanschaft.

Het is ook van belang om de tijdshorizon van je belegging te overwegen. Spaarrekeningen zijn geschikt voor kortetermijndoelen, terwijl ETF’s vaak worden gezien als een langetermijnbelegging. Bij een langere beleggingshorizon kunnen de potentiële hogere rendementen van ETF’s opwegen tegen de volatiliteit.

Daarnaast heb je ook te maken met inflatie. En vooral in tijden dat je nauwelijks of geen rente ontvangt en dit jaren aanhoudt. Kan je uiteindelijk minder doen met je geld, omdat alles duurder is geworden, maar jij in euro’s nog hetzelfde hebt.

Uiteindelijk hangt de keuze tussen een spaarrekening en een ETF af van je persoonlijke risicotolerantie en beleggingsdoelen. Een combinatie van beide zie je regelmatig, waarbij je de zekerheid van een spaarrekening combineert met de groeipotentie van ETF’s.

Het risico op schrappen van ETF’s

Een aspect van ETF’s dat niet vaak besproken wordt, is het risico op schrappen, oftewel de liquidatie van een ETF. Dit kan gebeuren wanneer een ETF niet genoeg belegd vermogen heeft of niet meer voldoet aan de regelgeving. Als een ETF geschrapt wordt, heeft dit gevolgen voor jou als belegger.

Bij liquidatie wordt de inhoud van de ETF verkocht en het opgehaalde geld verdeeld onder de beleggers. Dit kan nadelig zijn als de markt op dat moment niet gunstig is, omdat je dan mogelijk minder terugkrijgt dan je investering waard was.

Het is belangrijk om de financiële gezondheid en de grootte van een ETF in de gaten te houden. Met name als het nieuw is of een niche markt is.

Een ander punt om rekening mee te houden is dat het schrappen van een ETF administratieve kosten met zich mee kan brengen. Deze kosten kunnen afgetrokken worden van het uiteindelijke bedrag dat je ontvangt, wat het rendement verder kan drukken.

Hoewel het risico op schrappen bij grote, gevestigde ETF’s klein is, is het een risicofactor om in gedachten te houden bij het selecteren van ETF’s voor je portefeuille. Diversificatie, ook binnen de soorten ETF’s die je kiest, kan helpen dit risico te beperken.

Het beheersen van marktrisico met ETF’s

Marktrisico is een onvermijdelijk aspect van beleggen, maar met ETF’s kun je dit risico beheersen. Deze fondsen volgen een index of mandje van activa, waardoor je blootstelling krijgt aan de markt zonder dat je afhankelijk bent van het succes van een enkel aandeel of obligatie.

Door te kiezen voor ETF’s met een brede marktdekking, zoals die welke de S&P 500 of de MSCI World Index volgen, spreid je jouw risico’s. Dit komt omdat je investeert in een representatieve selectie van de markt, wat de impact van de volatiliteit van individuele aandelen vermindert.

Het is ook mogelijk om met ETF’s in te spelen op specifieke sectoren of trends, zonder dat je diepgaande kennis nodig hebt van elke individuele onderneming binnen die sector. Dit kan een strategische keuze zijn als je verwacht dat bepaalde industrieën het goed zullen doen.

Combineer verschillende soorten ETF’s in je portefeuille om een evenwichtige blootstelling aan verschillende marktsegmenten te garanderen. Zo kun je het marktrisico beheersen en toch potentieel rendement behalen.

Kan je een ETF lang aanhouden?

ETF’s zijn ontworpen voor de lange termijn, wat ze een interessante keuze maakt voor jouw beleggingsstrategie. Ze bieden een passieve beleggingsaanpak, waarbij je niet constant de markt hoeft te volgen of individuele aandelen te selecteren.

Het voordeel van het lang aanhouden van een ETF is dat je profiteert van het rente-op-rente effect. Dit betekent dat je rendement op de lange termijn kan groeien, doordat je winsten opnieuw geïnvesteerd worden en op hun beurt weer rendement genereren.

Bovendien zijn de kosten van ETF’s vaak lager dan die van actief beheerde fondsen, wat ze aantrekkelijk maakt voor langdurig beleggen. Lagere kosten betekenen dat een groter deel van je rendement in je zak blijft.

Echter, het is belangrijk om op basis van je doelen eens in de zoveel tijd en dit kan best jaarlijks zijn. Alles even opnieuw te bekijken. Is de kostenstructuur hetzelfde, ligt de verhouding van aandelen of regio’s nog steeds in lijn met wat je wil?

Op die manier blijft je beleggingsportefeuille altijd aansluiten bij je beleggingsdoelen en risicotolerantie. Veranderingen in de markt kunnen aanpassingen noodzakelijk maken, zelfs bij een langetermijnstrategie.

Wellicht dat je eerst alleen in aandelen ETF’s zat, maar door een hoge rente obligatie ETF’s nu ook aantrekkelijk voor je zijn. En je daar 25% naar alloceert voor meer ‘zekerheid’.

Mythe ontkracht: kunnen ETF’s ‘weglopen’ met je geld?

Het idee dat ETF’s zomaar met je geld kunnen ‘weglopen’, is niet waar. Als belegger heb je te maken met marktrisico’s, maar ETF’s zijn ontworpen om transparant en betrouwbaar te zijn. Helemaal als ze op de gangbare brokers te vinden zijn en miljarden aan marktwaarde hebben.

Ze volgen een index of mandje van activa en de waarde van je belegging is direct gekoppeld aan de prestaties van die activa. Ze kunnen niet zomaar geld ontrekken op momenten dat het hen uitkomt of zelfs nodig is, omdat de uitgever van de ETF in zwaar weer zit.

Toch is het belangrijk om te weten dat geen enkele belegging volledig zonder risico is.

De waarde van een ETF kan dalen, wat betekent dat je minder terugkrijgt dan je hebt ingelegd. Dit is echter een normaal risico dat samenhangt met beleggen en niet iets dat uniek is voor ETF’s.

Een goed begrip van de werking van ETF’s kan je helpen om dergelijke mythes te ontkrachten. Door jezelf te informeren en te kiezen voor ETF’s met een goede reputatie en transparante structuur, kun je dit soort zorgen minimaliseren. Beleg altijd met kennis van zaken en een duidelijk beleggingsplan.

Eigen ervaring & mening

Ik heb wel wat ervaring met ETF's met name sector gericht en heb ook weleens met leveraged ETF's geëxperimenteerd. En zal m'n ervaring en mening hier delen.

Toen ik begon met beleggen (oktober 2018) had ik daarvoor nog een lange aanlooptijd van een paar maanden. En begon met goud- en zilveraandelen. Heb toen een paar individuele aandelen gekocht.

Daarnaast heb ik ook de Van Eck junior gold mining ETF gekocht. Om snel binnen die sector wat spreiding aan te brengen.

Tot nu toe ben ik zelf wat meer sector gericht geweest. Uiteindelijk bij voldoende kapitaal zou ik wel richting een brede ETF gaan.

Waarschijnlijk niet de MSCI world ETF. Of in combinatie met ook wat meer opkomende landen, omdat als je in tientallen jaren denkt. Opkomende landen een goede economische groei doormaken, waarbij de levensstandaard steeds beter wordt.

Ik zou dan bijvoorbeeld kiezen voor de MSCI world ETF, Azië en ETF's uit bepaalde landen van Zuid-Amerika.

Op die manier kan ik wel beleggen naar mijn visie. En ik verwacht daarmee een beter rendement dan alleen een brede ETF met een grote focus op de Verenigde Staten. Zonder dat ik me in individuele aandelen van die regio's hoeft te verdiepen.

Ja, dat kan zeker meer opleveren, maar daarin ligt mijn expertise niet.

En dat is ook een belangrijk aspect. Wil jij je ergens in verdiepen, heb je een visie waarbij je verwacht dat het één beter doet dan het ander. Dat heeft invloed op je besluit welke ETF's het beste bij jou passen en met welke risico's je te maken hebt.

Ik kan wel tegen een bepaalde volatiliteit dus ben meer geneigd in junior ETF's te investeren. Wanneer ik verwacht dat een bepaalde sector het goed gaat doen. Er is geen goed of fout.

Zelf houd ik ook rekening mee met het valutarisico. Ik kon het niet altijd met ETF's doen, omdat de Van Eck junior gold mining ETF alleen in euro's te koop was. Maar sommige aandelen kocht ik wel bewust in dollars. Zo profiteerde ik ook van een dollar stijging t.o.v. de euro. Of spreidde in ieder geval het valutarisico.

Nu is het valutarisico vooral significant groter bij opkomende landen. Westerse landen hebben over het algemeen een stabielere valuta. Dus ik zou alleen voor dollars kiezen als je ook daar een visie bij hebt of preventief wilt spreiden. Niet om extra winst te maken.

Begin simpel en dan kan je je steeds verder oriënteren. Ik heb met kleine bedragen gestest of leveraged ETF's wat zijn om te handelen. En ben tot de conclusie gekomen dat ik daar niet goed in ben.

Ik deed het met 2% procent van m'n totale vermogen. Meer moet je naar mijn mening niet doen als je begint. Een bedrag dat je serieus neemt, maar bij een daling van 50% geen groot effect heeft op je rendement.

Conclusie

 • Diversificatie en risico's: ETF's bieden een toegankelijke manier om te diversifiëren, maar zijn niet vrij van risico's zoals marktrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico. Deze factoren kunnen de waarde van je belegging beïnvloeden, ongeacht de spreiding binnen de ETF.

 • Veiligheid van ETF's: Hoewel ETF's over het algemeen als veilig worden beschouwd, is het essentieel om de aanbieder en het onderliggende activum te onderzoeken. De track record en stabiliteit van de aanbieder zijn belangrijk om onaangename verrassingen te voorkomen.

 • Beleggingsdoelen en risicotolerantie: Het is cruciaal om je eigen beleggingsdoelen en risicotolerantie te kennen. De juiste ETF-strategie kan alleen gehanteerd worden als je dit voor jezelf goed in kaart hebt.

 • Synthetische, inverse en leveraged ETF's: Synthetische, inverse en leveraged ETF's brengen specifieke risico's met zich mee, zoals tegenpartijrisico en onvoorspelbaar gedrag over langere perioden. Het is belangrijk om de structuur en het doel van het product te begrijpen voordat je investeert.

 • Faillissementsrisico's: De activa van een ETF worden gehouden door een onafhankelijke custodian, wat bescherming biedt tegen faillissementsrisico's van de aanbieder. Toch is het belangrijk om de financiële positie van de aanbieder en de betrouwbaarheid van de custodian te controleren.

 • De veiligheid van ETF's: De meest gangbare ETF's met een miljarden handelsvolume zijn in de regel veilig als het om faillissement gaat. Als je het hebt over de volatiliteit en het risico dat de koers daalt, dat risico hoe divers de ETF ook is, zal altijd blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*