Wat is ESG? ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het is een duurzaamheidsanalyse en deze holistische benadering is een hulpmiddel voor investeerders waarbij rekening is gehouden met alle belanghebbenden: investeerders, bedrijfspersoneel, milieu en samenleving.

Het gebruik van het ESG hulpmiddel

  • Voeg de symbolen toe: YahooFinance data wordt gebruikt. Niet voor alle aandelen is er al een score en voor aandelen die op meerdere beurzen verhandeld worden, moet soms een andere ticker gebruiken, omdat de scores niet automatisch bij elke versie worden toegevoegd;
  • 2 bedrijven gekozen: dan worden de scores ook onderling vergeleken;
  • Benchmark vergelijking: je kunt ook de vergelijking zien op basis van een benchmark. Een levensmiddelenbedrijf is natuurlijk heel anders dan een oliebedrijf of een bedrijf, waarbij de zelfontwikkelde software centraal staat. De benchmark vergelijking is gebaseerd op dezelfde typen bedrijven en kun je zien of binnen die groep het bedrijf beter of slechter doet;
  • Incidenten en probleemgebieden: ook hier kun je op basis van de benchmark zien hoeveel incidenten er hebben plaatsgevonden, op welke vlakken en ook wat de probleemgebieden zijn. (Bijvoorbeeld dierproeven of gebruik van CO2 onvriendelijke brandstoffen zoals kool.)

Waar wordt naar gekeken?

Bedrijven kunnen met marketing overkomen alsof ze verantwoordelijk bezig zijn. En wat je ook ziet is dat bedrijven op 1 punt kunnen excelleren. Zoals goed voor werknemers zijn, maar op milieuvlak het niet allemaal zo goed loopt.

Environmental

ESG zich op het benaderen en aanpakken van problemen die passen in de categorieën milieu, sociaal en bestuur. De milieunormen omvatten het gebruik van energiebronnen door het bedrijf, het beleid inzake afvalbeheer en de impact en inspanningen op het gebied van emissievrije uitstoot en klimaatverandering.

Social

Sociale criteria hebben betrekking op sociale relaties gericht op management en werknemersrelaties. Dit omvat mensenrechten, werknemersrechten, werkplekbeleid, welzijn en training van werknemers, diversiteit, gelijkheid, inclusiviteit en lonen.

Om het wat tastbaarder te maken: zijn de arbeiders in staking? Is er kinderarbeid?

Governance

Bestuurscriteria omvatten kwesties en inspanningen die te maken hebben met besluitvorming en bedrijfsculturen van transparantie, verantwoordelijkheid, inclusiviteit en naleving. Hieronder valt ook de relatie met stakeholders, zoals aandeelhouders, investeerders en klanten.

Op grond van deze reeks criteria moeten bedrijven zorgen beoordelen zoals de samenstelling van de raad van bestuur, de relaties met de aandeelhouders, de transparantie van financiële rapporten, het beleid van leveranciers en regelgevers, de beloning van partners, relaties met klanten en politieke standpunten.