Belangrijke ratio’s van aandelen

Financiële ratio’s zijn nuttig om te gebruiken. Het geeft je snel inzicht over hoe een bedrijf ervoor staat en je kunt hiermee ook dezelfde soort bedrijven met elkaar vergelijken.

Eigen ervaring & mening

Zelf gebruik ik (en vele anderen) YahooFinance. Er worden ook Engelse termen gebruikt, zodat je dit makkelijker kunt terugvinden.

Persoonlijk vind ik financiële ratio's interessant, maar dit is ongeveer de meest wijdverspreide informatie. 2 bedrijven vergelijken en dan de gene met de meest gunstige kiezen dat is naar mijn idee te kort door de bocht. Helemaal als je het over gangbare bedrijven hebt zoals Shell, Tesla etc.

Zelf zet ik het vooral in bij bedrijven met een kleine marktkapitalisatie (minder dan een miljard). Deze bedrijven zijn minder bekent, waardoor daar onderzoek in doen in verhouding meer loont.

Daarnaast is het belangrijk vooral bij kleinere bedrijven dat je je in de markt verdiept.

Stel je hebt je sector gevonden waarvan je denkt dat die het voor een langere periode goed doet, is het interessant om dit hulpmiddel op lost te laten op de bedrijven in die sector. Op deze manier kan je de onderlinge verschillen goed vergelijken.

Short interest

Dat is een percentage aandelen die door partijen is geleend en vervolgens verkocht met het idee dat zij ze later goedkoper terugkopen en dan de geleende aandelen teruggeven. Door de geleende aandelen te verkopen voor bijvoorbeeld €7,50 per stuk en terug te kopen voor €5,00. Pakken ze €2,50 per aandeel. Uiteraard moet dit gaan zoals gepland, want als het aandeel naar €10,00 euro stijgt, maken ze verlies.

Wanneer dit maand-over-maand toeneemt wordt er meer ‘gewed’ dat het aandeel zal dalen. Dit is dus meer een indicator voor de kort termijn.

Winstgevendheid van een bedrijf

Er zijn diverse ratio’s die je met deze tool kan bekijken die de winstgevendheid van een bedrijf laten zien. Denk aan:

  • Return on assets (rendement op eigen vermogen);
  • Return on equity (rendement op totaal vermogen);
  • PE (Koers winstverhouding);
  • EPS (winstgevendheid per aandeel).

Return on assets & return on equity

Return on Equity (RoE) is rendement op eigen vermogen en geeft de winstgevendheid daarvan aan. De RoE bereken je door de netto-inkomen te delen door het eigen vermogen. Een RoE van 10% betekent dat het bedrijf €1 netto-inkomen verdient per €10 aan eigen vermogen. Deze statistiek wordt gebruikt om gelijksoortige aandelen te vergelijken.

Nu kan het zijn dat bij je onderzoek je een bedrijf met een erg hoge RoE vindt. Wat zegt dat?

Soms is een extreem hoge RoE positief als het netto-inkomen ook extreem groot is in vergelijking met het eigen vermogen, omdat de prestaties van een bedrijf zo sterk zijn. Echter, een extreem hoge RoE is vaak te wijten aan laag eigen vermogen in vergelijking met het netto-inkomen, wat wijst op risico.

Rendement on Assets (RoA) is het netto-inkomen gedeeld door het totale vermogen. Het is een efficiëntiemaatstaf voor hoe goed een bedrijf zijn bedrijfsmiddelen gebruikt. RoA’s kunnen per branche verschillen. Het is dus het beste om bedrijfs-RoA’s die in vergelijkbare sectoren actief zijn te vergelijken, of om RoA te gebruiken voor historische analyse (door de huidige RoA van een bedrijf te vergelijken met de vorige RoA).

Wat is het verschil van RoE en RoA? Dat is hoe er rekening met de schuld wordt gehouden. Als er geen schulden zijn, zijn het eigen vermogen en het totale vermogen van de onderneming gelijk.

De RoE en RoA zullen dan ook daarmee hetzelfde zijn. Maar als het bedrijf een financiële hefboom creëert door het aangaan van schulden, wordt het totale vermogen groter.

Vanuitgaande dat het netto-inkomen gelijk blijft, zal je bij de berekening van de RoE en RoA zien dat de RoE hoger ligt. Daarom is het goed om beide statistieken te gebruiken.

EPS en PE

De koers/winstverhouding (K/W en in het Engels P/E), ook wel bekend als een ‘winst-multiple’, is een van de meest populaire waarderingsmaatstaven die door beleggers en analisten wordt gebruikt. De basisdefinitie van een P / E-ratio is de aandelenkoers gedeeld door de winst per aandeel (EPS).

De P/E-berekening is een nuttige maatstaf, maar als losse indicator biedt het onvoldoende basis om je aankoopproces op in te richten.

Hoe P/E beoordelen?

  • Sector P/E (KW): door de koers/winstverhouding (K/W) van het aandeel te vergelijken met die van andere vergelijkbare bedrijven in de sector, en met de gemiddelde K/W van de sector, kan de belegger bepalen of het aandeel wordt verhandeld met een premie of een korting waardering in vergelijking met zijn concurrenten;
  • Relatieve P/E: het vergelijken van de K/W van het aandeel met zijn K/W-bereik over een bepaalde periode geeft een indicatie van de perceptie van beleggers. Een aandeel kan nu tegen een veel lagere K/W worden verhandeld dan in het verleden, omdat beleggers zien dat de groei een hoogtepunt heeft bereikt;
  • P/E tot winstgroei (PEG-ratio): de PEG-ratio vergelijkt de P/E met toekomstige of eerdere winstgroei. Een aandeel met een P/E van 12 en een winstgroei van 12 procent heeft een PEG-ratio van 1, terwijl een aandeel met een K/W van 10 en een winstgroei van 20 procent heeft een PEG-ratio van 0,5. Volgens de PEG-ratio is het tweede aandeel ondergewaardeerd in vergelijking met het eerste aandeel.

Wat is EPS?

In het Engels: earnings per share en in het Nederlands winst per aandeel. Het is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf en wordt berekend door het netto-inkomen te delen door het aantal uitstaande aandelen.

Het is een interessante ratio, maar het is wel belangrijk om te begrijpen als de EPS jaar-over-jaar groeit (of kwartaal-over-kwartaal) waar dit vandaan komt. Er zijn ook bedrijven die hun eigen aandelen inkopen, waardoor de EPS toeneemt, omdat het aantal uitstaande aandelen afneemt.

Het zegt dan niet zozeer iets over de winstgevendheid t.o.v. periode.

Over- of ondergewaardeerd?

Er zijn diverse ratio’s die je kunt gebruiken om te bepalen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is. Uiteraard is het relatief, maar als je voor jezelf bepaalde regels hebt, kan de analyse je wel helpen. Belangrijk is wel als je bedrijven met elkaar gaat vergelijken ze wel in dezelfde sector moeten zitten. Nutsbedrijven (zoals telecommunicatie) hebben andere verhoudingen draaien dan bijvoorbeeld consumentproducten (cyclisch).

Enterprise Value / EBITDA

De verhouding tussen ondernemingswaarde (Enterprise Value) en EBITDA: winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (schuldbetalingen) verschilt per branche. EBITDA meet de algehele financiële prestaties van een bedrijf, terwijl EV de totale waarde van het bedrijf bepaalt.

Hoe Enterprise Value / EBITDA beoordelen?

  • Onder de 10: dit wordt over het algemeen als goed gezien;
  • Hoge waarde: een hoge EV/EBITDA betekent dat het bedrijf mogelijk overgewaardeerd is;
  • Negatieve waarde: deze statistiek wordt verwarrend wanneer je een negatief getal krijgt. Wanneer je dat krijgt, is deze ratio waardeloos. Het geen nauwkeurig beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf als het bijvoorbeeld een startup is. Daarnaast zou een bedrijf een deel van zijn bedrijf kunnen hebben verkocht en op een hoop geld bezitten, waardoor de verhouding scheef wordt getrokken.

Enterprise Value / Revenue

De Enterprise Value / Revenue multiple (EV/R) is een ratio voor de waarde van een aandeel die de ondernemingswaarde van een bedrijf vergelijkt met de omzet. EV/R is een van de fundamentele indicatoren die je kunt bepalen of een aandeel redelijk geprijsd is. De EV/R multiple wordt ook vaak gebruikt om de waardering van een onderneming te bepalen bij een mogelijke overname.

Hoe lager het getal, hoe beter en kan dus een indicatie zijn dat het bedrijf ondergewaardeerd is.

Deze ratio werkt trouwens alleen voor bedrijven die omzet maken.

Het verschil tussen Enterprise Value / EBITDA en EV/R is dat EV/R kijkt naar het vermogen van een bedrijf om inkomsten te genereren, terwijl de EV/EBITDA gericht is op in hoeverre een bedrijf cashflow genereert.

EV/EBITDA houdt rekening met bedrijfskosten, terwijl EV/R alleen naar de omzet kijkt. Het voordeel van EV/R is dat het kan worden gebruikt voor bedrijven die nog geen inkomsten of winst hebben, zoals het geval was bij Tesla, Amazon, Meta, etc. in de beginjaren.

Price to Book ratio

Bij de Price/Book ratio of koers-boekwaardeverhouding (P/B-ratio) wordt marktkapitalisatie van een vergeleken met de boekwaarde. Het wordt berekend door de aandelenkoers van het bedrijf per aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel. De boekwaarde van een bedrijf is de nettowaarde van de activa (en passiva) op de balans. Dit is ongeveer gelijk aan het totale bedrag dat alle aandeelhouders zouden krijgen als ze het bedrijf zouden liquideren.

De boekwaarde is minder makkelijk vast te stellen dan de marktwaarde (marktkapitalisatie).

Voor iemand zoals Buffet was het belangrijk om te investeren in bedrijven waar de marktwaarde lager lag dan de boekwaarde. (Een ratio onder de ‘1’.) Daarnaast gebruiken veel investeerders en analisten deze methodiek.

Debt to equity

De verhouding schuld/eigen vermogen D/E wordt gebruikt om de financiële hefboom die middels schulden is gecreëerd te evalueren. Dit wordt berekend door de totale verplichtingen van een bedrijf te delen door het eigen vermogen. Het is een belangrijke ratio, omdat het aangeeft in welke mate zijn activiteiten financiert met schulden in plaats van met eigen middelen.

Wie bezitten de aandelen?

Dit kan ook een een belangrijke overweging zijn wanneer je aan het onderzoeken bent welke aandelen je gaat kopen. Het is goed om te weten in welke mate de aandelen in handen zijn van de eigenaren en institutionele beleggers bezitten.

Insider ownership

Het is natuurlijk afhankelijk van het type bedrijf en de volwassenheid in welke mate de CEO, CFO etc. die voor het bedrijf werken een percentage van de aandelen bezitten. Simpel gezegd hoe hoger, hoe beter vanuit beleggers oogpunt.

Wanneer je als CEO de aandelen bezit en het bedrijf succesvol is gevolgd door een hogere aandelenkoers, verdien je in principe meer dan wanneer en alleen een goed directeurssalaris hebt.

De CEO heeft hiermee het belang om waarde te creëren voor het bedrijf en de beleggers, omdat dit de koers hoger maakt.

Je ziet over het algemeen dat een hoger Insider Ownership aanwezig is bij jonge bedrijven in bepaalde sectoren. Bijvoorbeeld bedrijven die grondstoffen delven daarvan is het gebruikelijk dat een deel van de aandelen in handen is van de Insiders. Dit zijn vaak onzekere projecten, omdat nog onderzocht moet worden of er genoeg van in de grond zit.

Echter, als het project slaagt dan kunnen koersen keer 10 gaan, waardoor het voor de CEO een interessante risk/reward is.

Aandelen in handen van institutionele beleggers

Als dit percentage hoog is, is dit vaak een gunstig tegen. Institutionele beleggers zijn bijvoorbeeld investeringsbanken, beleggingsfondsen en pensioenfondsen. Je zou kunnen zeggen het slimme geld, omdat die partijen veel investeringskracht hebben.

Het is een teken van vertrouwen als aandelen door dit soort partijen in bezit zijn. Een belangrijke kanttekening is wel. Deze partijen zijn gebonden aan eigen interne regels. Bijvoorbeeld een minimum qua marktkapitalisatie of dagelijks handelsvolume.

Iets kan een interessant aandeel zijn, maar als jij 100 miljoen hebt en het handelsvolume is slechts 500.000 aandelen tegen een koers van €2,- is het onmogelijk om die 100 miljoen kwijt te kunnen. De koers zal of exploderen of je bent ontzettend lang bezig om rond die prijs jouw hoeveelheid aandelen te kopen.