Gebruik de onderstaande alfa/bèta calculator om te kijken hoe aandelen, cryptocurrency zoals Bitcoin, grondstoffen of valuta het qua rendement doen t.o.v. jouw gekozen benchmark.

Wat is de betekenis van Alfa en Bèta?

Alfa (α) en bèta (β) zijn twee van de belangrijkste metingen die worden gebruikt om de prestaties van een aandeel, aandelenfonds of een beleggingsportefeuille te evalueren. Deze 2 metingen maken het mogelijk om verschillende aandelen, portefeuilles, cryptocurrency, grondstoffen of valuta met elkaar te vergelijken.

Alpha meet het rendement dat de investering heeft opgeleverd in vergelijking met de marktindex of een andere brede benchmark waarmee deze wordt vergeleken. Uiteraard kun je je eigen benchmark kiezen, maar de S&P500 of de MSIC world index zijn het meest gangbaar.

Bèta meet de relatieve volatiliteit van een belegging. Het is een indicatie van het relatieve risico.

Alfa en bèta zijn standaardberekeningen die worden gebruikt om het rendement van een beleggingsportefeuille te evalueren, samen met standaarddeviatie, R-kwadraat en de Sharpe-ratio.

Wat betekent Alpha (bij aandelen)?

Bij een basiswaarde van 0 geeft een alfa van 1 aan dat het rendement op de investering gedurende een bepaald tijdsbestek 1% beter presteerde dan het algemene marktgemiddelde. Een negatief alfagetal weerspiegelt een belegging die ondermaats presteert in vergelijking met het marktgemiddelde.

Belangrijk om te beseffen is dat alfa en bèta naar het verleden kijken. Het heeft geen voorspellende waarde, maar geeft wel een indicatie wat je kunt verwachten.

Wanneer een beleggingsfonds communiceert dat het een positieve alfa van 7 (+7) heeft. Betekent dat het rendement van de portefeuille 7% hoger lag dan het rendement van de referentie-index. Een alfa van nul betekent dat de belegging een rendement opleverde dat overeenkwam met het totale marktrendement (op basis van de geselecteerde referentie-index).

De alfa van een portefeuille is het extra rendement dat het oplevert in vergelijking met een referentie-index. Beleggers in beleggingsfondsen of ETF’s zoeken vaak naar een fonds met een hoge alfa in de hoop een superieur rendement op de investering (ROI) te behalen.

Nu zegt alfa niet alles. Alfa en bèta worden gewoonlijk samen gecommuniceerd, omdat rendement niet alles is. Beleggen kent risico’s en de bèta helpt om dit tussen de verschillende activaklassen te vergelijken.

Wat is Bèta bij aandelen?

De waarde van een aandelenindex, zoals de S&P 500, beweegt constant op en neer en aan het einde van de handelsdag heb je een slotstand. Ditzelfde heb je met de losse aandelen, maar ook voor grondstoffen, valuta en cryptocurrency zoals Bitcoin (ook al zijn die 24/7 verhandelbaar).

Over een langere periode kan geanalyseerd worden geanalyseerd hoe bewegelijk de slotprijzen zijn. Zit er een grote variatie in de uitslagen of is de bandbreedte vrij beperkt? Dit is de volatiliteit en dat wordt middels de bèta meting gecommuniceerd.

Bèta meet de volatiliteit van een aandeel, valuta of andere activaklassen op basis van de mate waarin de prijs fluctueert ten opzichte van de algemene (aandelen)markt. Met andere woorden, het geeft een idee van het risico van de activaklasse in vergelijking met dat van de grotere markten, bijvoorbeeld de MSCI world index. Bèta wordt ook gebruikt om het marktrisico van een aandeel, aandelenfonds of aandelenportefeuille te vergelijken met dat van andere aandelen en de benchmark. Maar in principe kun je het dus voor elke activaklasse inzetten.

Waarom zijn Alpha en Bèta belangrijk?

Als je hoort hoeveel rendement iemand met aandelen, crypto of bijvoorbeeld forex maakt, kan dat erg mooi en ‘slim’ klinken. Maar om te bepalen hoe goed dit werkelijk is, is het slim om de alfa en bèta van die portefeuille te berekenen.

Als het gepaard gaat met een hoge bèta, moet je goed tegen koersschommelingen kunnen. Daarnaast helpt het ook inzicht geven, wanneer je zelf een aandeel aan het analyseren bent of bijvoorbeeld Bitcoin wilt kopen.

Iets kan bijvoorbeeld een (licht) negatieve alfa hebben, maar ook een negatieve bèta. Wanneer dat aandeel een goede dividendrendement trackrecord heeft en jij een dividendbelegger bent. Dan kan het aandeel alsnog een interessant zijn, omdat het minder hard daalt als de markt daalt, terwijl je wel dividend ontvang.

Anderzijds als je nog in de onderzoeksfase en constateert dat het een hoge bèta heeft, heb je in ieder geval een indicatie hoe volatiel het is en kan je op basis van je risicoprofiel besluiten of het wel of niet bij je past.

De Alfa en Bèta berekenen

 • Risicovrij rendement = rendement dat je relatief veilig kunt maken. Vaak wordt de 10 jaar staatsrente van de Verenigde Staten gebruikt;
 • β = de bèta van je portefeuille, aandeel etc;
 • Marktrendement = rendement van de gekozen benchmark index;
 • Covariantie = meting van het rendement van een aandeel ten opzichte van de MarktVariantie;
 • MarktVariantie = meting van hoe de markt beweegt ten opzichte van het eigen gemiddelde .
 • Variantie= de variantie is een spreiding van een reeks waardes en daarin onderling verschillen. Denk bijvoorbeeld aan een reeksdagkoersen van een portefeuille of individueel aandeel.

Alfa = Werkelijk rendement van portefeuille – Risicovrij rendement – β * (Marktrendement – Risicovrij rendement)

Bèta= Variantie / Covariantie

Wat is een goede alfa score?

 • Negatieve alfa: een alfa kleiner dan 0, duidt op een lager rendement over de geselecteerde periode dan de benchmark;
 • Alfa van 0: bij een alfa van nul staat het rendement in verhouding tot het risico dat genomen is;
 • Alfa tussen 0 en 1: een alfa van meer dan nul betekent een outperformance van een belegging, na correctie voor volatiliteit;
 • Alfa van 1: houdt simpelweg in dat het rendement 1% hoger ligt dan de benchmark;

Wat is een goede bèta score?

 • Negatieve bèta: een bèta kleiner dan 0, wat zou duiden op een inverse relatie. Dat is mogelijk, maar dit kan ook een tijdelijk fenomeen zijn. Sommige beleggers beweren dat goud en goudaandelen een negatieve bèta zouden moeten hebben, omdat ze het doorgaans beter doen als de aandelenmarkt daalt;
 • Bèta van 0: geld heeft een bèta van 0. Met andere woorden, ongeacht op welke manier de markt beweegt, de waarde van contant geld blijft onveranderd (zonder inflatie). Natuurlijk kunnen valuta's onderling wel verschillen;
 • Bèta tussen 0 en 1: bedrijven die minder volatiel zijn dan de markt hebben een bèta van minder dan 1 maar meer dan 0. Veel nutsbedrijven vallen in dit bereik.;
 • Bèta van 1: een bèta van 1 betekent dat een aandeel de volatiliteit weerspiegelt van de index die wordt gebruikt om de totale markt weer te geven. Als een aandeel een bèta van 1 heeft, beweegt het in dezelfde richting als de index, met ongeveer hetzelfde rendement. Een indexfonds dat de S&P 500 weerspiegelt, zal een bèta hebben die dicht bij 1 ligt.
 • Bèta groter dan 1: dit duidt op een volatiliteit die groter is dan de brede index. Veel nieuwe technologiebedrijven of beginnende grondstofbedrijven hebben een bèta hoger dan 1;
 • Bèta groter dan 100: dit is onmogelijk, omdat het een volatiliteit aangeeft die 100 keer groter is dan de markt. Als een aandeel een bèta van 100 had, zou het bij elke daling op de aandelenmarkt naar 0 gaan. Krijg je zo'n getal is het een rekenfout. Voor het grootste deel hebben aandelen van gevestigde bedrijven zelden een bèta hoger dan 4.