Investeer jij in aandelen, cryptocurrency of misschien wel in een grondstof zoals zilver. Het kan dan geen kwaad om naar correlaties te kijken. Zowel over langere als kortere periodes. Met de onderstaand hulpmiddel kan je verschillende periodes vergelijken van verschillende assets.

Wat is correlatie en hoe beoordeel je het?

Correlatie beschrijft de relatie die bestaat tussen twee assets en hun prijsbewegingsrelatie. Dit kunnen twee aandelen zijn, een aandeel een ETF, Bitcoin en de goudprijs etc.

Hoe correlaties beoordelen?

  • -1: dit betekent een compleet negatieve correlatie, waarbij de assets in tegengestelde richting bewegen;
  • -0.80: een sterk negatieve correlatie en een waarde rond dit getal wordt over het algemeen als betrouwbaar gezien;
  • -0.20: je ziet een negatieve relatie alleen is dit wel dermate zwak dat je er over het algemeen te weinig mee kunt;
  • 0: geen positief of negatieve correlatie;
  • 0.80: ook hier geldt dat een 0.2 een zwakke positieve correlatie geeft. Wanneer je rond de 0.8 zit is er een sterk positieve correlatie en weet je dat de kans groot is da beide samen omhoog of naar beneden gaan;
  • 1: een perfecte positieve correlatie. Dit zie je bijvoorbeeld als je dezelfde soort ETF's (bijvoorbeeld S&P 500) met elkaar vergelijkt.

Belangrijk om te begrijpen is dat hoewel het een correlatie in positieve of negatieve zin is. Je het niet zo moet zien dat als de 1 omhoog gaat de ander automatisch ook omhoog of omlaag gaat. Het gaat niet om oorzaak gevolg, maar puur de observatie dat over een bepaalde periode.

Wanneer je de tool gebruikt, zie je ook dat de verschillende periodes een andere correlatiewaarde laten zien. Het is dan ook geen vaste waarde, maar een dynamische situatie.

Waarom zijn correlaties belangrijk?

Daar zijn verschillende redenen voor. Een hele logisch is als jij een gespreide portefeuille wilt, maar wel met losse aandelen (of specifieke ETF’s en misschien nog cryptocurrency). Je kunt dan je potentiële aankopen vergelijken om een idee te hebben hoe sterk de correlatie is. En dat dus niet (bijna) je gehele portfolio omhoog of omlaag gaat.

Je kunt het ook gebruiken om je portefeuille bij te schaven op basis van de korte en middellange termijn verwachting die je hebt.

Stel je verwacht dat de Amerikaanse dollar stijgt, of de Amerikaanse staatsrente of de olieprijs dan kun je naar de correlaties tot nu toe kijken t.o.v. je portefeuille om te zien of je goed gepositioneerd bent.

Als je Bitcoin bezit wat gebeurt er als de Amerikaanse dollar stijgt? Of wat is het effect op de zilverprijs of NASDAQ?

Uiteraard hoef je niet te handelen, maar je bent bijvoorbeeld wel meer voorbereid op het idee dat je portefeuille wat omlaag gaat, omdat een (groot) deel daarvan negatief is gecorreleerd.

Eigen ervaring & mening

Wat ik zelf nuttig vind aan deze analyse is om perspectief te krijgen van een situatie. Dat als je weet dat de olieprijs stijgt of de Amerikaanse dollar hoe andere assets erop reageren.

Zelf zit ik ook met een klein percentage in cryptocurrency. En wat je zag is dat de Bitcoin een erg grote correlatie had met de NASDAQ. Op basis van de data wist ik dat de kans groot was dat de NASDAQ zou dalen en zit ik ook nauwelijks in cryptocurrency, omdat de correlatie steeds bleef bestaan.

Dat is hoe ik het in de praktijk gebruik. Je hebt een visie en kijkt naar de correlatie van assets die binnen die visie belangrijk zijn. Het heeft ook geen zin om alles met elkaar te vergelijken. Je kunt beter gericht te werk gaan.