Wil jij de discounted cashflow van een aandeel berekenen? Door deze calculator kan dit in een handomdraai zonder Excel. YahooFinance wordt gebruikt als bron voor de financiële gegevens van een bedrijf.

Uitleg van de discounted cash flow methode

Wat is de Discounted cashflow (DCF) methode? DCF is een waarderingsmethode die wordt gebruikt om de intrinsieke waarde van een investering te schatten op basis van de verwachte toekomstige kasstromen van het desbetreffende bedrijf.

De DCF-analyse heeft als doel om de toekomstige waarde van een investering terug te rekenen naar vandaag. Immers geld wat je nu bezit is meer waard dan hetzelfde bedrag in de toekomst.

Op basis van projecties van hoeveel geld het bedrijf in de toekomst zal genereren, wordt dit naar het hier en nu teruggerekend. De DCF methode is één van de meest populaire toegepaste waarderingsmethodes onder beleggers en investeerders voor het waarderen van een bedrijf.

De DCF methode is een hulpmiddel om in te schatten welk bedrag voor een overname van een bedrijf of wanneer je een belegger bent de waarde van een aandeel waard is. Het geeft je een idee of de huidige bedrijfswaardering in lijn ligt met de toekomst verwachte cashflow.

Cashflow ofwel kasstroom is het bedrag wat een bedrijf overhoudt wanneer je de daadwerkelijk gerealiseerde winst minus kosten. Het is geld dat een bedrijf in feite vrij kan besteden en ook al belasting over betaald is.

De gebruikte formule voor de DCF-analyse

Om de berekening zoveel mogelijk te automatiseren is dit niet de meest complexe en accurate methode. Deze calculator geeft je een goede inschatting, maar er zijn meer gedetailleerdere methodes. Nadeel is dit meer meer handwerk vergt in bijvoorbeeld Excel en leent zich minder voor een calculator zoals deze.

Het voordeel van deze calculator is dat je in relatief korte tijd meerdere bedrijven kunt analyseren en vervolgens daar een vervolganalyse op los kunt laten.

De discounted cashflow formule:

 • CW = contante waarde
 • Ki ​= kasstroom in de tweede periode (i de variabele jaarperiode)
 • Ke = kasstroom in de eindperiode
 • d = disconteringspercentage
 • g = aangenomen groeipercentage in eeuwigheid na de eindperiode
 • a = het aantal perioden in het waarderingsmodel​

CW = ( K1 / (1+d) ) + ( K2 / (1+d) ) + ( … ) + ( ( Ke / (d – g) + (1+d)-n-1) )

Hieronder vind je op basis van een voorbeeld fictieve cijfers specifieke berekeningen:

 • Op basis van de 3 meest recente jaren wordt een gemiddelde cashflow aangehouden, waarbij de verhouding 50, 30, 20 is. (Meest recent krijgt het meeste gewicht, minst recent het minste.)
 • Aan de hand van het ingevulde groeipercentage wordt de groei van cashflow voor de komende jaren geprojecteerd. Waar je zelf kunt beslissen of het groeipercentage 10 jaar hetzelfde blijft.
 • Voorbij de 10 jaar? Voor de projecties na 10 jaar wordt (een beetje arbitrair) een getal tussen de 10 en 15 aangehouden. 10 voor een jonger minder bedrijf, 15 voor een gevestigd voorspelbaar bedrijf.
 • Totale waarde v/h bedrijf door alle cashflows bij elkaar op te tellen + de waarde van alle bezittingen. De YahooFinance gegevens die worden gebruikt zijn annualEndCashPosition & annualCashCashEquivalentsAndShortTermInvestments meegenomen minua annualTotalDebt.
 • De intrinsieke waarde krijg je door bovenstaande waarde te delen door alle uitstaande aandelen. De waardering die daaruit rolt, geeft aan hoeveel je per aandeel maximaal moet betalen om je toekomstige rendement te behalen. Ook daar wordt YahooFinance voor gebruikt.

De voordelen en nadelen van de DCF methode

Hoewel het een gangbare methode is, is het goed om te begrijpen wat de sterktes en zwaktes van deze methode zijn

Sowieso is het altijd aan te raden om meerdere analyses toe te passen, omdat elke analyse voordelen en nadelen heeft.

Wanneer de DFC methode wel of niet gebruiken?

Belangrijkste voordeel van de discounted cashflow analyse is het gebruik van financiële cijfers die op de werkelijkheid zijn gebaseerd. De cashflow die daadwerkelijk door het bedrijf gerealiseerd is. Daarentegen zijn er andere waarderingsmethoden die meer gebaseerd zijn op overtuigingen of inschattingen van analisten over de waarde van een bedrijf of aandeel in vergelijking met vergelijkbare bedrijven of investeringen. Deze modellen kunnen onnauwkeurig zijn, omdat de analyse mogelijk niet de fundamentele financiële gezondheid van het bedrijf weerspiegelt.

De DCF analyse werkt ook het best bij bedrijven me een voorspelbare kasstroom en wordt ook bij groeibedrijven gebruikt die een continue groei laten zijn.

Nadelen en beperkingen van de DCF methode

Allereerst wordt er geen rekening gehouden met dividend. Als belegger kan dat zeker een onderdeel vormen van je rendement en moet je dat ook in je afweging en je rendement meenemen.

Wat ook een zwakte is dat ook dit model van verwachtingen gebruik maakt. Van een aandeel worden een reeks van operationele kasstroomprognoses berekent, maar per jaar neemt de onzekerheid van een kloppende berekening toe. De laatste jaren kun je ook wel zien als een ‘gok’. Een disruptie positief of negatief voor het bedrijf, kan de hele DCF analyse uit het raam gooien. Wees daarom niet te vasthoudend.

Wanneer je in de calculator gebruikt zie je ook dat bij de bullcase en bearcase de waarde per aandeel erg varieert. Dat is de onzekerheid die in de realiteit ook geld. De analyse helpt als momentopname, want je kunt niet volledig leunen op de toekomstige verwachting en blind hopen, dat deze uitkomt.