Contrair beleggen: geeft dit een hoger rendement?

Bij contrair beleggen ofwel tegendraads beleggen is een beleggingsstijl waarbij een belegger doelbewust ingaat tegen de heersende markttrend(s) door te verkopen wanneer anderen kopen en te kopen wanneer de meeste beleggers verkopen.

Het is een interessante beleggingsstijl om te bestuderen, omdat het principe volgt: koop laag en verkoop hoger. De vraag is wel of deze beleggingsstijl daadwerkelijk zo effectief is als het op eerste gezicht lijkt.

De bevindingen over contrair beleggen

Contrair beleggen lijkt een simpel begrip, want je doet iets wat tegen de consensus van de markt ingaat. Maar om dit effectief te kunnen doen, is het goed om vanuit een onderzoeksperspectief te zien welke randvoorwaarden eraan verbonden zijn.

Korte termijn beleggen is winstgevend bij een inefficiënte markt

Het eerste onderzoek is het in 2003 gepubliceerde Short-term contrarian investing—is it profitable? … Yes and No en dit onderzoek toonde aan dat tegendraads beleggen wel winstgevend is, maar wanneer je ook naar transactiekosten kijkt, werd dit redelijk teniet gedaan.

In dit onderzoek vinden ze zowel bij een gelijkgewogen strategie als bij de waardegewogen strategie het statistisch bewezen is dat tegendraads beleggen op korte termijn winst oplevert.

Belangrijk is dat deze waargenomen winsten niet volledig konden worden verklaard door meetfouten, risico, seizoensinvloeden of volume. Deze factoren hadden dus onvoldoende invloed, wat het contrair principe ondersteunt. De winst ontstond met name wanneer bedrijfsspecifieke informatie naar buiten kwam, waarbij het bedrijf zelf de bron was van deze informatie en er een overdreven reactie plaatsvond.

Een ander onderzoek Profitability of Short Run Contrarian Strategy liet wel een winst zien dit onderzoek was gericht op de Hongkong aandelenmarkt. De onderzoekers gaven ook aan dat de Hongkong markt relatief inefficiënt was. Wat eventueel ook de winstgevendheid kan verklaren t.o.v. andere markten zoals de Europese als Amerikaanse, waarbij tegendraads beleggen op de korte termijn niet winstgevend was.

Toch is het interessant om de bevindingen van het onderzoek te lezen, omdat er wel lering uit te trekken valt. Het onderzoek toonde statistisch aan dat door eerdere verliezers te kopen en eerdere winnaars te verkopen dit winst opleverde. Zo’n tegendraadse strategie werkt beter met kortere vasthoudingsperiode. Naarmate de periode langer wordt, nemen de winsten af.

Tevens toont het onderzoek aan dat de winst extra beïnvloed wordt wanneer er een de bied-vraag spreiding aanwezig is. Iets wat eerdere studies ook aantoonde.

Winsten die voortvloeien door een contraire beleggingsstijl bij small cap bedrijven zijn aanzienlijk groter dan die bij large cap bedrijven. Deze bevinding komt overeen met eerdere studies dat prijscontinuïteit of -ommekeer vaker voorkomt bij kleinere bedrijven.

Echter, in tegenstelling tot de meeste onderzoeken, meldt dit onderzoek dat er tegendraads beleggen op de korte termijn werkt. Terwijl bij andere onderzoeken meer de consensus aanwezig is dat de aandelenmarkten van de VS, Europa en dergelijke, de strategie met name succes geeft op de midden of lange termijn.

Het beeld wordt ook bevestigt door een ander onderzoek Profitability of Contrarian Strategies in the Chinese Stock Market hier werden de Shanghai en Shenzhen aandelenmarkt geanalyseerd. Ook hier is aangegeven dat de markt niet efficiënt werkt wat het resultaat kan beïnvloeden.

Om toch de belangrijkste punten te bespreken: het rendement was hoger bij de lange termijn horizon (12 maanden) in vergelijking met de korte termijn (1 maand). Dit geldt zowel in een bull en bear markt. In een bullmarkt wordt het rendmenteffect van contrair beleggen opgeheven.

Een onderzoek uit 1999 over de Franse en Duitse aandelenmarkt Tests of the Contrarian Investment Strategy Evidence from the French and German stock markets kwam tot de conclusie dat contrair beleggen het beste werkte. Over het algemeen worden op korte termijn de hoogste contraire winsten behaald en nemen de winsten in de loop van de tijd af. Bovendien zijn hogere rendementen niet gecorreleerd aan verhogingen van de risicocoëfficiënten, en komen deze voort uit een overdreven reactie van beleggers.

Dit wordt ondersteund door het bewijs dat maandelijkse extra rendementen de neiging hebben om in de loop van de tijd af te nemen, wat erop wijst dat beleggers aanvankelijk overdreven reageren bij het horen van nieuws en dat dit overreactie-effect na verloop van tijd verdwijnt.

Selectie creteria van contrair beleggen

Contrarian Investing door Motilal Oswa is een recent onderzoek (juni 2017), interessant en gericht op de Indiase aandelenmarkt. Wat dit onderzoek zo interessant maakt is de invalshoek.

Bloomberg verzamelt voor elk aandeel aanbevelingen van analisten en wijst een consensus toe op basis van deze aanbevelingen. Het kent 5 punten toe voor elke koop aanbeveling, 3 punten voor elke aanbeveling voor vasthouden en 1 punt voor elke verkoop aanbeveling. De consensusbeoordeling komt tot stand door door het gemiddelde hiervan te nemen.

Dit onderzoek heeft meerdere belangrijke conclusies.

De analyse gaf over de afgelopen 10 jaar empirisch bewijs dat beleggen in aandelen die uit de gratie waren geraakt een onevenredig hoog positief rendement opleverde in vergelijking met de markt.
Daarnaast suggereren de bevindingen dat neutrale tot matig populaire aandelen aanzienlijk beter presteren dan de meest populaire aandelen.

De bevindingen zijn in overeenstemming met de bevindingen van Analyzing the analysts: When do recommendations add value? door Narasimhan Jegadeesh, Joonghyuk Kim, Susan D Krische en Charles Lee, Journal of Finance 2004. Het naïef volgen van deze aanbevelingen kan kostbaar worden, omdat het niveau van de consensusaanbeveling alleen waarde toevoegt bij aandelen met gunstige kwantitatieve kenmerken (waardeaandelen en aandelen met een positief momentum). Bij aandelen met ongunstige kwantitatieve kenmerken worden hogere consensusaanbevelingen zelfs geassocieerd met zelfs slechtere rendementen.

Een derde bevinding was dat aandelen die uit de gratie zijn en een lage P/E (koers-winstverhouding) hebben een onevenredig hoog rendement opleveren en de benchmark aanzienlijk verslaan. Daarentegen zijn de prestaties van aandelen die uit de gratie zijn met een hoge koers-winstverhouding bedroevend.

Een laatste belangrijke bevinding: het onderzoek suggereert dat een eenvoudige strategie om te beleggen in aandelen waar de analistenconsensus is veranderd van “netto verkoop naar netto koop” met een houdperiode van één jaar, de afgelopen 10 jaar een jaarlijks rendement van 24,1% heeft opgeleverd.

Een ouder onderzoek (december 1997) over de Nederlandse aandelenmarkt Contrarian Investment in the Dutch Stock Market is ook positief over contrair beleggen, waarbij ook vraagtekens worden geplaatst bij de bewering dat de markt efficiënt is.

Het onderzoek concludeerde als volgt: de efficiënte-marktenhypothese stelt dat de effectenprijzen op elk moment alle beschikbare informatie volledig weerspiegelen. Tegenstrijdige investeringsstrategieën erkennen de efficiëntie van kapitaalmarkten niet. Ze pleiten voor het kopen van ondergewaardeerde aandelen, d.w.z. aandelen met een lage prijs ten opzichte van hun fundamentels.

Het idee achter een dergelijke strategie is om te profiteren van het extrapolatiegedrag van naïeve investeerders. Met behulp van een nieuwe en uitgebreide dataset van de Nederlandse aandelenmarkt, ontdekten ze dat deze strategieën een outperformance opleveren zonder een hoger risico. Deze bevindingen, maakt het voor hen moeilijk om de efficiënte markthypothese te handhaven.

De conclusie

Er is niet eenduidig iets te zeggen dat contrair beleggen op de korte termijn werkt. De transactiekosten zijn wel een belangrijke factor om rekening mee te houden. Overreactie is een belangrijke factor. Dat kan ook de reden zijn dat de winsten afnemen, omdat bij positief nieuws een overreactie kan plaatsvinden net zoals bij slecht nieuws de prijs na verloop van tijd klimt nadat er overdreven veel verkocht is.

Wanneer je wat meer naar de midden en lange termijn kijkt, lijkt er meer consensus te zijn dat contrair beleggen werkt. Bij small cap bedrijven levert dit in verhouding het meeste rendement op. Bij een bullmarkt lijkt contrair beleggen wel minder effectief te zijn in het verslaan van de markt. Contrair beleggen hoeft niet per definitie meer risicovol te zijn.

Aandelen kopen die uit de gratie zijn, oogt als een interessante beleggingsmethodiek, maar hierbij is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld de koers/winst verhouding er gunstig voor staat.

Eigen ervaring & mening

Ik zou mezelf wel contrair belegger noemen. Mijn voorkeur heeft om aandelen te kopen of in sectoren te zitten, waar nog geen volledige consensus is. Je moet hiermee wel met de onzekerheid kunnen omgaan.

Daarnaast is het ook wel van belang dat je een inschatting en redenen kunt vinden dat de bredere markt uiteindelijk ook geïnteresseerd raakt. Anders zal je over een langere periode waarschijnlijk slechter presteren dan de benchmark. Zelf zit ik grofweg op een paar maanden tot 1,5 / 2 jaar.

Een paar maanden bijvoorbeeld, omdat een je beleidsverandering van centrale banken verwacht, waardoor ik positief over goud -en zilveraandelen was.

Dat de verwachte vraag naar een bepaalde grondstof toeneemt, dat kan 2 jaar duren, waarbij je natuurlijk wel aandelen wilt, die door de bedrijfsvoering in de tussentijd al kunnen groeien. Je doelt moet wel zijn, proberen de beste aandelen binnen een sector te vinden.

Gebruikte bronnen

  • Short-term contrarian investing—is it profitable? … Yes and No: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1042444X03000173
  • Profitability of Short Run Contrarian Strategy: http://centerforpbbefr.rutgers.edu/2011PBFEAM/Download/AS/AS-04/2011PBFEAM-038.pdf
  • Profitability of Contrarian Strategies in the Chinese Stock Market: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0137892
  • Tests of the Contrarian Investment Strategy Evidence from the French and German stock markets https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521999000162
  • Contrarian Investing door Motilal Oswal: http://ftp.motilaloswal.com/emailer/Research/Contrarian-20170723-MOSL-SU-PG068.pdf
  • Analyzing the Analysts: When Do Recommendations Add Value? https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.2004.00657.x
  • Contrarian Investment in the Dutch Stock Market: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1003133310376

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*