Beleggen tijdens inflatie: wat werkt?

In de westerse wereld is er de afgelopen drie decennia geen aanhoudende stijging van inflatie geweest. Dat de inflatie sinds eind 2020 significant is toegenomen, zorgt voor nieuwe macro uitdagingen die ook invloed hebben op je beleggingen.

Beleggen in tijden van een relatief lage gelijkblijvende inflatie is een andere dynamiek dan een periode van stijgende inflatie. Daarom is het goed om te weten wat historisch gezien goede beleggingen zijn in tijden van een groeiende inflatie.

Bekijk dit artikel als voor meer informatie over wat inflatie is en de gevolgen.

Welke beleggingen stijgen of dalen tijdens inflatie?

Obligaties en aandelen in het algemeen worden negatief beïnvloed door een hogere inflatie. Daarentegen nemen grondstoffen in waarde toe, waarbij het wel belangrijk is dat je er niet blind vanuit moet gaan dat alle grondstoffen in waarde toenemen.

Deze informatie is afkomstig uit het onderzoek The Best Strategies for Inflationary Times en legt duidelijk uit waar je wel en niet moet zijn bij inflatie.

In dit onderzoek is de afgelopen 95 jaar geanalyseerd, waarbij ze zowel passieve als actieve strategieën analyseerden in verschillende activaklassen voor de VS, het VK en Japan.

Onverwachte inflatie is slecht nieuws voor traditionele activa, zoals obligaties en aandelen, waarbij lokale inflatie het meeste effect heeft. Grondstoffen hebben een positief rendement tijdens inflatiepieken, maar er is aanzienlijke variatie binnen het grondstoffencomplex. Je kunt daardoor niet zeggen: de prijs van grondstoffen gaat omhoog.

Hoe diverse grondstoffen tijdens verschillende perioden van inflatie presteerden.

Van de dynamische strategieën vinden we dat het volgen van trends de meest betrouwbare bescherming biedt tijdens belangrijke inflatieschokken. Actieve factorstrategieën voor aandelen zoals het bepalen van de sector(en) waarin je belegt, bieden ook een zekere mate van hedging.

De aandelenmarkt van de Verenigde Staten en de resultaten van de verschillende sectoren in tijden van inflatie.

Bijvoorbeeld aandelen in sectoren gericht op consumenten bestedingen zullen het moeilijker krijgen en bij de bankensector is het risico dat de rente pas stijgt als er al een langere periode van inflatie aan de gang is, omdat centrale banken niet direct met een verkrapping van hun beleid beginnen.

Korte en lange termijn

Activaprijzen van aandelen en obligaties zijn het meest gevoelig voor veranderingen wanneer de perceptie van inflatie voor een langere termijn geldt.

Wanneer bijvoorbeeld een belangrijke gaspijpleiding stuk gaat en dit naar verwachting een maand duurt, kan dat er toe leiden dat de benzineprijzen (en inflatie) tijdelijk stijgen. De impact op de activaprijzen zijn in principe minimaal zijn, omdat marktdeelnemers verwachten dat de prijzen de komende maand weer normaal zullen worden, omdat het probleem opgelost is.

Dit voorbeeld belicht twee belangrijke uitdagingen bij het uitvoeren van onderzoek waarbij inflatieschokken worden gekoppeld aan activaprijzen: de scheiding van permanente en tijdelijke schokken en het identificeren van de meest relevante inflatiehorizon.

De prijzen van (staats)obligaties worden uiteraard beïnvloed door onverwachte inflatie. Hun huidige prijzen weerspiegelen een verwachte reële rente, een verwachte inflatie en een risicopremie. Als er een onverwachte stijging van de inflatie optreedt, neemt de verwachte inflatie die in het rendement is ingebed, toe en daalt de obligatiekoers gewoonlijk. Immers het beeld van de reële rente die je ontvangt wordt negatief bijgesteld door de hogere inflatie.

Als het nieuwe niveau van verwachte inflatie permanent is, zal dit obligaties met een hogere looptijd meer beïnvloeden dan die met een kortere looptijd.

Hoe zit dat bij aandelen? Dat is meer complex…

De invloed op aandelen en goud?

Als je belegt, is de kans groot dat je in aandelen zit, dus het is belangrijk om te begrijpen wat de effecten op bedrijfsniveau zijn. Door dit beter te begrijpen, kan je beter inschatten wat de effecten voor jouw portefeuille zijn.

Daarnaast is een veel geroepen kreet: goud beschermt tegen inflatie? Is dat ook zo?

De impact van inflatie op aandelen

The Best Strategies for Inflationary Times heet 4 punten uitgelegd hoe bedrijven in de praktijk door inflatie beïnvloed worden.

Ten eerste zorgt een hogere en meer volatiele inflatie voor meer economische onzekerheid, waardoor het vermogen van bedrijven om langetermijncontracten te plannen, te investeren, te groeien en aan te gaan, wordt bemoeilijkt.

Terwijl bedrijven met marktmacht hun verkoopprijzen kunnen verhogen om de impact van een inflatie voor hun eigen bedrijf te verzachten, kunnen veel bedrijven de gestegen grondstofkosten slechts gedeeltelijk doorberekenen. Voor deze bedrijven krimpen de marges dus.

Ten tweede kan onverwachte inflatie in verband worden gebracht met toekomstige economische zwakte. Hoewel oververhitting op korte termijn de inkomsten van bedrijven kan doen stijgen, zal de toekomstige kasstroom van bedrijven verminderen als de inflatie wordt gevolgd door economische zwakte.

Ten derde is er een belastingimplicatie voor bedrijven met hoge kapitaaluitgaven. Aangezien de afschrijving wordt berekend op basis van de historische kostprijs (niet aangepast voor de verandering van de consumenten prijs index).

Hierdoor worden de uitgaven kunstmatig laag gehouden, omdat de afschrijvingen van de winst worden afgetrokken, waardoor de belastingdruk hetzelfde blijft. Terwijl uiteindelijk de vervangingswaarde in de toekomst hoger ligt dan de eerdere afschrijfwaarde.

In tegenstelling tot een paar decennia terug leunen bedrijven nu meer op diensten, waardoor afschrijvingen op materiaal een minder grote factor is geworden, maar er zijn natuurlijk bedrijven die hier last van blijven houden.

Ten vierde zou onverwachte inflatie kunnen dienen om de risicopremies te verhogen (verhoogde disconteringsvoeten), waardoor de aandelenkoersen dalen.

Het onderzoek toonde ook aan wat voor portefeuille het beter of minder goed doet en hoewel het gemiddelde voordeel klein is, bijvoorbeeld 3% reëel rendement voor een kwaliteitsstrategie tot -1% voor de waardestrategie, presteren deze factorportefeuilles veel beter dan passieve beleggingen in aandelen of obligaties.

Helpt goud om je te beschermen tegen inflatie?

Commodities as inflation hedge heeft hier onderzoek naar gedaan. Goud wordt vaak genoemd om je vermogen te beschermen tegen inflatie. In dit onderzoek vinden ze echter dat de relatie
tussen de goudprijs en inflatie een zwakke positieve relatie heeft, wanneer de inflatie bescheiden blijft.

De relatie wordt sterker wanneer de inflatie heviger is (7%–8% en hoger).

De belangrijkste drijfveren van goud zijn reële opbrengsten, die ook opportuniteitskosten bevatten voor het aanhouden van goud. Je kunt dat geld immers ook in iets anders steken. Daarom zou de goudprijs vooral moeten reageren op stijgende inflatie als centrale banken de feiten aan lopen.

Het onderzoek geeft ook aan dat een brede mand van grondstoffen een betere inflatiehedge is dan individuele grondstoffen. Dit is intuïtief logisch, omdat het risico verlaagd. Dit zag je ook bij het andere onderzoek dat je niet kunt stellen dat alle grondstoffen in prijzen stijgen, waardoor als je op eentje gokt je flink kunt verliezen.

Een ander onderzoek The inflation hedging properties of gold, stocks and real estate: A comparative analysis concludeerde op basis van Amerikaans onder 4 verschillende scenario’s. Samengevat was dit de conclusie: Amerikaanse beleggers zijn het best beschermd tegen inflatie d.m.v. aandelenbezit en onroerend goed, en niet door goud aan te houden.

Gebruikte bronnen

  • The Best Strategies for Inflationary Times: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3813202
  • Commodities as inflation hedge: https://www.credit-suisse.com/media/assets/apac/docs/jp/pb-research-reports/investment-weekly-japan-250621-en.pdf
  • The inflation hedging properties of gold, stocks and real estate: A comparative analysis: https://e-tarjome.com/storage/panel/fileuploads/2020-04-08/1586320567_E14707-e-tarjome.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*